Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Zásady propočtu variant (pokročilí) - 1.

23.4.2008

Co se vlastně rozumí pod pojmem propočet variant? Co má vlastně šachista na mysli když například vypráví svému kolegovi: „Na propočet všech složitých variant v dnešní partii jsem spotřeboval skoro třetinu času na hodinách, tak nesmírně složitá byla pozice po 24. tahu…!“? Je vůbec propočet variant nezbytný? Nu, jistě tušíte správnou odpověď. Ano, propočet variant v partii je nezbytný, neboť s jeho pomocí jsme schopni v partii nalézat objektivně správné postupy. Tedy: propočtem variant rozumíme představování si tahů v mysli s cílem prozkoumat dané postavení a zjistit co bude dál za několik nebo i mnoho dalších tahů. Konečným cílem v konkrétní partii je potom pochopitelně nalezení optimálního tahu, postupu; cílem je zvolit správný tah. Dochází zde ke složitému procesu, kterému můžeme říkat obrazová fixace - figury stojí ve skutečnosti jinde než v naší mysli v průběhu představování si tahů v mysli (blíže o tomto pojmu však až v dalších částech tohoto článku).
Podívejme se nyní na úvodní příklad, který nám, myslím, velmi dobře ilustruje jak nezbytnost propočítávání variant, tak i vlastní proces – práci -, kterou musí každý šachista v průběhu hry podstoupit.


Barrera - Schatzle
1. úvodní ukázka, 1975

[přehrát partii]


Černý má horší pěšcovou strukturu (izolovaný pěšec na e5) a k tomu ještě bílý disponuje tzv. volným tempem. Při dalším klidném, obyčejném průběhu partie se může stát, že právě tah a2-a3 může rozhodnout o nevýhodě tahu černého... Přišlo však... 1...g5!! Tento průlom, řeší partii, ovšem...ve prospěch černého. Před tím, než se k němu však černý odhodlal (ale pravděpodobně ještě daleko dříve), musel však černý propočítat několik dlouhých forsírovaných variant... Nechcete se nejprve otestovat sami?

2.hxg5 [2.gxh5 gxh4 3.f4 (3.h6 Kf6) 3...h3 4.Kf3 e4+!-+ Takovéto situace bývají někdy v teorii pěšcových koncovek nazýváný jako tzv. Bloudící čtverec bílého krále! Bílý král si sice může "bloudit ve čtverci" e1-e4-h4-h1 jak chce, zadržet však oba černé pěšce nemůže.] 2...h4 3.Ke3 Kf7 4.Kf2 Kg6 5.Kg2 Kxg5 6.Kh3 [6.a3 e4!-+ A partii rozhodne vzdálený volný pěšec "h".] 6...Kf4 7.Kxh4 Kxf3 8.g5 e4 9.g6 e3 10.g7 e2 11.g8D e1D+ 12.Kh5 Dh1+

Dopočítávání variant. O tomto pojmu se ještě dozvíte mnoho a mnoho. Je jedním ze 2 důležitých pilířů, o který se musí správná technika propočtu variant opírat! Je jasné, že černý musel v propočtu před tahem 1..g5 vidět, že se mu podaří dámy vynuceně vyměnit! 13.Kg6 Dg2+ 14.Kf7 Dxg8+ 15.Kxg8 Ke4 16.Kf7 Kd5 17.Ke7 Kc4 18.a3

[18.Kd6 Kxb4] 18...Kb3 19.Kd6 Kxa3 20.Kc5 Kb3

[20...Ka4 Je naprosto zřejmé, že takový tah jako úvodní 1..g5 nemohl černý zahrát bez přesného propočtu vznikajících možností. Musel postavení "ve své mysli" prozkoumat a teprve poté, co se ve všech variantách ukázala korektnost oběti, mohl jej bez obav zahrát...] 0-1Pokud tedy uznáme jako správnou úvodní tezi o nezbytnosti propočítávání variant a vrhneme se do rozplétání problematiky kolem, musíme se nejdříve ještě pozastavit u jiné logické otázky, kterou by si jistě kdejaký čtenář mohl položit, považovat ji za relevantní. Tato otázka zní: „Dá se vůbec umění propočtu variant naučit? A za 1/: lze dosáhnout významného zlepšení tréninkem či hraním většího množství praktických partií? 2/ není umění propočítávat složité varianty dáno některým šachistům takříkajíc pouze a jen od boha?“ 1/ Ano a 2/ spíše ne, znějí tentokráte správné odpovědi. Rozhodně lze cíleným tréninkem dosáhnout podstatného zlepšení jak techniky propočtu variant, tak i zlepšení kombinačního vidění (některými autory je toto umění nazýváno jako fantazie, i o tom se však ještě dozvíte v další části článku).

23.04.2008 00:00:00 | Autor: Filipová Marie | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se