Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Tréninkové plány

22.4.2008

TRENINKOVÝ    PLÁN 
B) Mírně pokročilí
C) Středně pokročilí
D) Pokročilí
 


A) Začátečníci: 1. Historie šachu
 2. Šachovnice a orientace na ní

  • Pole, sloupec, řada, diagonála, notace

 3. Šachové figury a způsoby jejich pohybu


  • Pěšec, král, věž, rocháda


  • Dáma střelec, jezdec, základní postavení  figur  


 4. Taktika  1  • Pojmy napadení, hrozba, šach, mat, pat


 5. Vynucení matu při jednoduchém materiálu   • K+D    x K


  • K+2V  x K


  • K+V    x K


  • K+2S   x K


  • Netradiční obrazce


 6. Optimální postavení figur    • Centralizace


 7. Zásady zahajování šachové partie  • Rozdělení jednotlivých zahájení (otevřené, polozavřené a zavřené hry)


  • Vývin figur; centralizace, včasná rocháda


  • Typické chyby začátečníků (oslí uši, tahání jednou figurou, „decentralizace“……)


 8. Základní matové obrazce  • Mat na h7, g7, c7, b7, a7  (D+S; D+J; D+V)


  • Mat na 1. (8.) řadě (matící figura věž, dáma)


  • Mat na 1. (8) řadě (V+S, V+J, V+D)


  • Dušený mat, epoletový mat, Legallův mat


  • Ostatní matové obrazce

B) Mírně pokročilí:
 1. Koncovky  • Základy pěšcových koncovek (K+p x K.K+pxK+p, volný pěšec, vzdálený volný pěšec, průlom…)   •  Základy střelcových koncovek (K+S+p x K+S) stejnobarevní střelci a různobarevní střelci
   •  Základy věžových koncovek (K+V+p x K+V)


  • Základy  věžových koncovek (K+V x K+p)


  • Základy jezdcových koncovek (K+J+p x K+J)


  • Základy dámských koncovek (K+D x K+V;( K+D x K+p) )


  • Základy dámských koncovek (K+D+p x K+D)


 2. Taktika  • Pojmy kombinace, idea kombinace, motiv kombinace


  • Zavlečení


  • Odvlečení


  • Dvojí úder


  • Překrytí


  • Uvolnění pole


  • Uvolnění dráhy


  • Blokáda


  • Likvidace obrany


  • Motiv slabá 1. řada


  • Ostatní motivy kombinací


 3. Zahájení  • Pojmy materiál, čas, prostor


  • Aplikace zásad v partiích Greca, Andersena a  Morphyho


 4. Historie šachu  • Šachoví mistři světa a jejich velcí konkurenti

C) Středně pokročilí:
 1. Koncovky  • Zásady hry  v koncovkách


  • Pěšcové koncovky s více pěšci


  • Věžové koncovky s více pěšci


  • Střelcové koncovky s více pěšci


  • Jezdcové koncovky s více pěšci


  • Střelec proti jezdci


  • Dámské koncovky s více pěšci


 2. Taktika  • Útok na krále zadrženého v centru   •  Útok na krále při stejných rochádách


  • Útok na krále při opačných rochádách


  • Zásady propočtu variant (Kotov)


  • Obrana v šachu


 3. Strategie  • Volný sloupec   •  7. a 8. řada


  • Slabé pole


  • Dvojice střelců ve střední hře


  • Dobrý a špatný střelec


  • Střelec proti jezdci


  • Slabý a silný pěšec, pěšcové ostrůvky


  • Ideální pěšcové centrum


  • Malé centrum


  • Izolovaný pěšec ve střední hře


  • Izolovaný pěšcový pár


  • Visací pěšci


  • Karlovarská struktura


  • Pěšcový klín na e5


  • Pěšcový klín na d5


  • Převaha pěšců na křídle


  • Dvojpěšec


 4. Zahájení  • Tvorba repertoáru


  • Otevřené hry


  • Polozavřené hry


  • Zavřené hry

D) Pokročilí:
 1. Koncovky  • Síla volných pěšců


  • Dvojice střelců v koncovce


  • Pěšcová převaha na dámském křídle


  • Izolovaný pěšec v koncovkách


  • Problematika výměny figur v koncovkách


  • Realizace převahy v koncovkách


  • Koncovky s materiální nerovnováhou


 2. Taktika  • Propočet variant


  • Rozvíjení intuice šachisty


 3. Strategie 4. Metodika tréninku  • Metodika přípravy k partii; metodika přípravy k turnaji


  • Zhotovení hráčského profilu a tréninkového plánu  • Pečlivý rozbor partií (cizích i vlastních), principy správné analýzy


  • Psychologické aspekty šachové hry, motivace


  • Kondice, zdravotní stav a výživa šachisty

22.04.2008 00:00:00 | Autor: Filipová Marie | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se