Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Zásady střelcových koncovek - 1.

23.4.2008

a) Stejnobarevní střelci


Král, střelec a pěšec proti králi střelci
Znalosti základních koncovek by neměly být souborem nazpaměť naučených diagramů a variant, ale spíše aplikací (využitím) několika základních a typických pozic, které se v daném typu koncovek vyskytují. Toho jsme se drželi i při našem studiu pěšcových koncovek a toho se přidržíme i zde. Ukážeme si několik základních pozic, které jsou ke zvládnutí jednoduchých střelcových koncovek nezbytné a naučíme se s jejich pomocí i porozumět tomu co se na šachovnici děje.

Hodnocení tohoto typu koncovek vždy závisí na tom, jak se daří slabší straně bránit postupu pěšce. Probereme si nyní typické pozice, ve kterých slabší strana udrží nerozhodný výsledek.

Postavení kdy král slabší strany stojí pod pěšcem na poli, které je nedostupné pro střelce silnější stany se nazývá PRVNÍ REMÍZOVOU POZICÍ. Silnější strana není schopna krále slabší strany vypudit a uvolnit tak cestu vlastnímu pěšci.

Metoda obrany je zde jasná. Černý bude prostě chodit střelcem a v silách bílého není vypudit černého krále z pole d8, neboť je pro bílého střelce nedostupné.BNT. Kdyby byl na tahu černý lehce by remizoval. Víte jak? Jednoduše. Zahrál by 1...Ke8 a v dalším tahu by postoupil králem na d8 a dostal se tak pod bílého pěšce na pole nedostupné pro bílého střelce a postavil by tak naší PRVNÍ REMÍZOVOU POZICI. 1.Sh5 Jenže na tahu je bílý a právě tomuto postupu černého krále se snaží zabránit. Všimněte si, že bílý znal PRVNÍ REMÍZOVOU POZICI a pokouší se jejímu postavení zamezit. To je velmi účinná metoda hry a je dobré si ji zapamatovat. Úvaha bílého zřejmě byla: Co chce černý? Jasně! Přejít králem na d8 a partii zremizovat. Mohu mu v tom nějak zabránit? Pochopitelně, toho krále tam nepustím. Takže zahraji 1.Sh5. 1...Sh3 Možný je pochopitelně jakýkoli jiný smysluplný tah na diagonále a4-e8. 2.Sg6 Bílý plánuje zahrát 2.Sf5 a zakrýt tak černému střelci kontrolu pole d7 a tím i kontrolu nad postupem pěšce d6 do dámy. 2...Sd7 Jediný, ale dostatečný tah! [2...Sg4? 3.Sf5 Sxf5 4.Kxf5 Kf7 5.Ke5 Kf8 6.Kf6! (6.Ke6?? Ke8=) 6...Ke8 7.Ke6 Kd8 8.d7 Kc7 9.Ke7+-; 2...Sc8?? 3.Sf5 Sa6 4.d7+-] 3.Sh5 Bílý nemá nic jiného než opakování tahů nebo poskakování střelce na polích h5,g6,f7. Na [3.Sf5 by se černý král dostal pod pěšce. 3...Ke8 4.Sg6+ Kd8 PRVNÍ REMÍZOVÁ POZICE]

Bílý ale může hrát jinak. Černý král je odřezán o spásného pole d8 a tak se může bílý pokusit obejít pěšce králem po ose Kf6-e5-d5-c6-c7 a pomoci tak svému pěšci v postupu. 2.Ke5! Bude-li se černý držet pasivní až bezstarostné taktiky tahy 2...Sd7 3.Kd5 Sa4 4.Kc5 Sd7 5.Kb6 Sa4 6.Kc7

Bílý král podporuje ideálně postup svého pěšce a nyní chybí již jenom ODCLONIT ČERNÉHO STŘELCE od pole d7 a to je již starost pro Sh5... Jak to udělat? 6...Sb5 7.Sf3 Sa4 8.Sc6+- a pěšec již utíká do dámy. Jak je vidět z toho příkladu, je k uplatnění převahy nutná přesná spolupráce obou figur silnější strany. Střelec nejprve nepustil krále na pole d8, pak král obešel svého pěšce a pomohl postupu volného pěšce a nakonec střelec překryl diagonálu, na které střelec slabší strany bránil v postupu pěšce a tím partii rozhodl. Jak jsme ale podotkli v textu, černý se v tomto příkladu bránil pasivně.

Vraťme se k pozici vznikající po druhém tahu bílého. Bez pomoci vlastního krále není střelec slabší strany schopen zabránit pěšci v postupu. Na pomoc tedy musí přijít i černý král. Je možné aby černý král zabránil překrytí diagonály vlastního střelce? Určitě ano! V našem příkladu překrýval bílý diagonálu černému střelci tahem Sc6 a to by se vyřešilo, kdyby stál černý král na c5! Například v pozici po1.Sg4 Sa4 2.Sd7 Sd1 3.Sc6 Sg4 se ukazuje, že bílý není schopen svoji pozici zesílit. To znamená, že není schopen najít takovou spolupráci svých figur, která by zajistila postup pěšce d6 vpřed. Nazvěme pozici tohoto typu, kdy král slabší strany sice nemůže obsadit pole před pěšcem, které je nedostupné pro střelce silnější strany, ale může zabránit střelci silnější strany v překrytí diagonály, na které vlastní střelec brání v postupu pěšce do dámy DRUHOU REMÍZOVOU POZICÍ.
A nyní se vraťme k našemu příkladu:

Nemůže černý využít znalosti o DRUHÉ REMÍZOVÉ POZICI? Pochopitelně ano! Černý král se sice nedostane na pole d8 aby postavil PRVNÍ REMÍZOVOU POZICI, ale na c5 a do DRUHÉ REMÍZOVE POZICE by to mohlo vyjít mohlo... 1...Kg7! 2.Kd5 Kf6 3.Kc6 Ke5 4.Kc7 Kd4 5.Se8 Kc5= a DRUHÉ REMÍZOVÉ POZICE je dosaženo.
TŘETÍ REMÍZOVÁ POZICE vzniká často pokud pěšec nedošel ještě na 6.řadu a můžeme jí popsat takto: pokud vytěsnění střelce z diagonály, že které brání pěšci v postupu nebo její překrytí vede pouze k výměně střelců a vzniká remízová pěšcová koncovka, takovéto případy můžeme nazvat třetí remízovou pozicí.

Ať už bílý použije k vytěsnění černého střelce z diagonály f1-a6 manévr Se4-b7-a6 nebo Se4-c6-b5 přijde výměna střelců a přechod do remízové pěšcové koncovky. 1.Sb7 [1.Sc6 Sd3 2.Sb5 Sxb5 3.Kxb5 Kc7 4.Ka6 Kc6=] 1...Sd3 2.Sa6 Sxa6 3.Kxa6 Kc6=

1...Kf8! 2.Sg5 Kg8 3.Sf6 Sf2 4.Se5 Sh4 5.Sf4 Se7 6.Sg5 Sxg5 7.Kxg5 Kf7=Shrnutí:Pro praktickou hru ve střelcových koncovkách by měl každý šachista vědět, že existují 3 typy remízových pozic:
1) král slabší strany stojí pod pěšcem na poli, které je nedostupné pro střelce silnější stany;
2) král slabší strany sice nemůže obsadit pole před pěšcem, které je nedostupné pro střelce silnější strany, ale může zabránit střelci silnější strany v překrytí diagonály, na které vlastní střelec brání v postupu pěšce do dámy;
3) vytěsnění střelce z diagonály, ze které brání pěšci v postupu nebo její překrytí vede pouze k výměně střelců a vzniká remízová pěšcová koncovka.

V ostatních případech se silnější straně podaří svoji převahu uplatnit k výhře. Tuto znalost není možné uplatňovat pouze při hře koncovky typu K+S+p proti K+S, ale zejména při zvažování přechodu do podobné pozice ze složitější koncovky, kde mají obě strany krále, střelce a více pěšců. Je třeba si klást otázky typu: Stačí k realizaci mého pěšce navíc (nebo mé poziční převahy) pouhé výměny? Nemůže mi po výměnách soupeř "utéct" do některé z remízových pozic? Nebo naopak: Nemohu se z nevýhody vykroutit výměnou do nějaké remízové pozice? Jak postavit figury, abych měl co největší šanci vyklouznout z nevýhody? Pokud budete takto uvažovat na základě znalostí základních pravidel končících her, pak vám to přinese mnoho cenných půlek navíc a pomůže k lepšímu chápání šachu jako celku.

23.04.2008 00:00:00 | Autor: Filipová Marie | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se