Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Zásady střelcových koncovek - 2.

23.4.2008

Nyní si rozebereme několik konkrétních příkladů s pěšci na různých sloupcích.


a1) Pěšec silnější strany je na jednom z centrálních sloupců


Příklad 1:
Středoví pěšci jsou pro bránící stranu nejméně nebezpeční, protože střelec má k dispozici dvě dlouhé diagonály, že kterých může střídavě bránit v postupu pěšce silnější strany: 1...Kf8! [1...Kd8? 2.d7 Kc7 (2...Sg5 3.Sb6#; 2...Sg3 3.Sf6+) 3.Sc5 Sd8 4.Se7+-; 1...Sd8? 2.Sg7! Sg5 3.d7+ Kd8 4.Sd4 Kc7 5.Sc5 Sd8 6.Se7+-] 2.d7 Sd8 3.Sf6 Sa5 4.Sh4 Sb6


Aby mohl bílý překrýt diagonálu střelci, nebo jej vytěsnit musí provést nám již známý manévr obejití pěšce vlastním králem, to znamená přesunout jej po ose Ke6-d6-c6-b7-b8 a pak se pokusit překrýt diagonálu tahy Sh4-g3-c7. Černý má ale po ruce dostatečnou protihru, která spočívá v přechodu do DRUHÉ REMÍZOVÉ POZICE. 5.Kd6 Kf7! 6.Kc6 Sa5 7.Kb7 Ke6! 8.Kc8 Kd5! 9.Sg3 Kc6= DRUHÁ REMÍZOVÁ POZICE.

a2) pěšec silnější strany stojí na sloupcích "c" nebo "f".Při střelcovém pěšci je úkol silnější strany o něco jednodušší. Jedna ze dvou diagonál, že kterých může střelec slabší strany bránit pěšci v postupu je krátká. Při pěšci na 7.(2.) řadě jsou to pouhá tří pole. Při pěšci na c7 pole (c8,b7,a6) a při pěšci f7 pole (f8,g7,h6). Pokud se silnější straně podaří vyhnat (odtěsnit) střelce z dlouhé diagonály (c8-h3, nebo f8-a3) a současně pokrýt pole na krátké diagonále, pak má vyhráno.


Příklad 2:V této pozici musí bílý k tomu, aby pozici vyhrál, obejít svého pěšce králem a usadit se na poli e7 a zároveň nepustit černého krále na e5 (DRUHÁ REMÍZOVÁ POZICE!). 1.Sg8+! Pro dosažení výhry je třeba vyhrát tempo! [Nepomáhá 1.Se6 s myšlenkou Sf5 +- 1...Se8 2.Kf5 Kh6 3.Sd5 Sh5 (chybou by bylo 3...Sd7+? 4.Ke5 Kg6 5.f7 Kg7 černý hrozí obsadit pole f8 a postavit PRVNÍ REMÍZOVOU POZICI, ale bílý může vyhrát tempo tahem 6.Kd6! s dalším Ke7 a vyhranou pozicí.) 4.Ke6 Kg5 5.Ke7 Kf4 6.Sf7 Sd1 7.Se8 Sb3 8.Sd7 s hrozbou překrýt diagonálu tahem Sd7-c6. 8...Ke5!= právě včas pro postavení DRUHÉ REMÍZOVE POZICE!; Přímá cesta k cíli zjevně nevede 1.Kf4 Kh6 2.Ke5 Kg5 3.Ke6 Kf4 4.Ke7 Ke5= DRUHÁ REMÍZOVÁ POZICE.] 1...Kh8 Černý král se musí vzdálit od klíčového pole e5 a nestihne se tam včas vrátit, aby mohl postavit DRUHOU REMÍZOVOU POZICI. [Pěšcová koncovka po 1...Kxg8 2.Kxg6 Kf8 (2...Kh8 3.Kf7+- (3.f7?? PAT!) ) 3.f7 je jasně prohraná.] 2.Se6! Nyní nelze krále znova přiblížit. 2...Se8 [2...Kh7 pro 3.Sf5+-] 3.Kf5 Kh7 4.Sd5 Kh6 [Nepomáhá ani 4...Sd7+ 5.Ke5 Kg6 6.f7 Kg7 7.Kd6+-; ani 4...Sh5 5.Ke6 Kg6 6.Ke7 Kf5 7.Sf7 Sd1 8.Se6++- s dalším 9.f7 a výhrou.] 5.Ke6 Kg5 6.Ke7 Sh5 7.Sf7! Odtěsnění střelce. 7...Sd1 8.Se8 Sb3 9.Sd7 Kf4 10.Se6 Překrytí diagonály. 1-0

Příklad 3:K výhře černý potřebuje postoupit pěšcem na c2 a postavit krále na b1 a tím zabránit postavení PRVNÍ REMÍZOVÉ POZICE. 1...Ke4 2.Kg2 [Nepomáhá ani snaha postavit DRUHOU REMÍZOVOU POZICI po 2.Kg4 Kd3 3.Kf5 Se3 (vyhrava i 3...Sc3 ) 4.Ke6 Sd2-+] 2...Kd3 3.Kf1 Sc3 4.Sd8 Sb4 5.Sf6 Kc2!

Černý převádí krále na b3. Pak provede manévr Sb4-a3-b2 s dalším c3-c2 a postupem krále na b1. Není v silách bílého tomuto plánu zabránit. 6.Ke2 Kb3 7.Se5 Sa3 8.Sf6 Sb2 9.Sg5 c3 10.Sh6 c2 11.Kd3 Sa3 12.Sg5 Kb2 13.Kc4 Kb1 14.Kb3 Sc1 15.Se7 Sf4 16.Sa3 Se5! a "krátká" diagonála se projevila. Bílý nemá dostatek polí pro svého střelce. Jediná možnost je ustoupit králem, ale to dovolí černému překrýt diagonálu c1-a3 a proměnit následně pěšce v dámu. Pokud by ovšem tato situace byla posunuta o sloupec vpravo (pěšec by tedy stal na d2 místo na c2) byla by pozice remízová, neboť by měl bílý střelec na delší diagonále e1-a4 ještě jedno pole a mohl by jej využít.
a3) pěšec silnější strany je na sloupcích "g" nebo "b".Dojde-li pěšec silnější strany až na předposlední řadu, je jedna z diagonál pro bránícího střelce již kriticky krátká. Tuto situaci ukazuje další diagram.


Příklad 4:Je-li bílý na tahu je osud partie rychle zpečetěn. 1.Sg5 Sg3 2.Se3 Sh2 3.Sa7 Sf4 4.Sb8 Odtěsnění. 4...Se3 5.Se5 Sa7+- Odvlečení.
Je-li ve stejné pozici na tahu černý, bude úkol bílého složitější.

1...Sd6 2.Sh4 Kb5 3.Sf2 Ka6 4.Sd4 Sg3 5.Sf6 Kb5 [5...Sf4 6.Sd8] 6.Sd8 Kc6 7.Sh4! Odlákání. 7...Sf4 8.Sf2 A černý už nestačí pole a7 pokrýt. 8...Se5 9.Sa7 Sf4 10.Sb8 Se3 11.Sg3 Sa7 12.Sf2+-


Příklad 5:

Při pěšci na sedmé (druhé) řadě, je tedy úkol zpravidla nad síly slabší strany. Trochu složitější to má silnější strana pokud se pěšec ke konci šachovnice pouze blíží.

K dosažení výhry musí dostat bílý svého krále na f7 a odtěsnit střelce černého z diagonály a1-h8.

1.Sg5 Sf8 Na jakýkoli tah střelcem po diagonále a1-h8 by bílý odpověděl 2.Sf6 s výhrou. 2.Kf6 Se7+ 3.Kf7+-
Je-li na tahu černý, je situace maličko složitější.

1...Kh6 2.Sf6 Sf8 3.Sd4 Se7 [3...Sg7 4.Se3+ Kh5 5.Sg5+-; 3...Sb4 4.Kf6+- s dalším Kf7.] 4.g7 Kh7 5.Ke6+-


Příklad 6: Capablanca - Janowsky 1916


Pozice s jezdcovým pěšcem však nejsou automaticky vyhrané. V této pozici má černý na první pohled nulové šance na záchranu a pro to se v této pozici černý také vzdal. Kdyby ale měl dokonale zvládnuté základní remízové pozice, tak mohl partii remizovat. Která z remízových pozic by mohla být v tomto případě použitelná? 1...Kf4!! Ano, černý musí utíkat králem do týlu bíleho, aby mohl postavit DRUHOU REMÍZOVOU POZICI! 2.Sd4 [2.Se5+ Ke3 3.b5 Kd3 4.Kc6 Kc4=] 2...Kf3!! 3.b5 [3.Sc5 Ke2!!= 4.Kc6 Kd3 5.Kd7 Sg5 6.b5 Kc4] 3...Ke2!! 4.Kc6 Kd3 5.Sb6 Odtěsnění. 5...Sg5 6.Kb7! [6.Sc7 Se3 7.Sd6 Kc4=] 6...Kc4 7.Ka6 Kb3!! [7...Kb4?? 8.Sa5+ Ka4 9.b6 Sf4 10.b7 Se5 11.Sd8 Kb4 12.Kb6 Kc4 (12...Sd4+ 13.Kc6 Sa7 14.Sb6 Sb8 15.Kd7 Kb5 16.Kc8+-) 13.Sc7+-] 8.Sf2 Sd8 9.Se1 Ka4!= DRUHÁ REMÍZOVÁ POZICE.Příklad 7:


Jak má bílý postavit figury, aby mohl svoji převahu realizovat? Pěšcem je třeba postoupit na b6, nepustit černého krále na b8 a vlastního krále dostat na a7. Současně je potřeba hlídat,aby se černému nepodařilo postavit některou ze základních remízových pozic. 1.Sd5! [Přímá cesta 1.Kd4 vede pouze k remíze. 1...Kg5 2.Sd5 Kf6 3.Sc4 Sg4 4.Kc5 Ke7 5.Sa6 (5.b5 Kd8 6.Kb6 Sd7 s dalším Sxb5) 5...Sf3 6.Kb6 Kd8 7.Ka7 Sc6!=] 1...Kg5 2.Sc4 Sg4! [2...Sf3 3.b5 Kf6 4.Kb4 Ke7 5.Ka5 a král projde na a7.] 3.b5 Kf6 4.b6 Sc8 5.Kd4 Ke7 6.Kc5 Kd7 [6...Sb7 7.Sd5+-] 7.Sb5+! Kd8 8.Kc6! [8.Kd6? Sb7 9.Sd7 Sg2 10.Se6 Sb7=] 8...Sd7+ 9.Kd6! Sc8 10.Sc4 Sb7 11.Se6 Sa6 12.Kc6 Ke7 13.Sc4 Sc8 14.Kc7+-


23.04.2008 00:00:00 | Autor: Filipová Marie | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se