Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Zásady střelcových koncovek - 3.

23.4.2008

a4) pěšec je na sloupcích "a" nebo "h"


Příklad 1:Krátká diagonála má v tomto případě tři pole. Pokud se bílému podaří sebrat střelci dvě z těchto tří polí, pak partii vyhraje. Toho lze dosáhnout takto: 1.Sb7 Sb5 2.Sa6 Sc6 3.Sd3 Sb7 4.Sb5 Sc8 5.Sc6! a černý je v nevýhodě tahu. 5...Kc4 6.Sb7+-
Příklad 2:Pozice na šachovnici je remízová, neboť černého střelce není možné odtěsnit z dlouhé diagonály.
Příklad 3:BNT Pozice na diagramu je opět remízová. Po provedení jediného manévru, který může odtěsnit černého střelce z diagonály f1-a6 je manévr Se4-b7-a6, nebo Se4-c6-b5. Pak ale přijde 1.Sb7 [1.Sc6 Sf1 2.Sb5 Sxb5 3.Kxb5 Kc7 4.Ka6 Kc6=] 1...Sd3 2.Sa6 Sxa6 3.Kxa6 Kc6= TŘETÍ REMÍZOVÁ POZICE.
b) Různobarevní střelci


V koncovkách s různobarevnými střelci nemůže střelec silnější strany pomoci vlastnímu pěšci přejít přes pole, které kontroluje střelec soupeře. Proto mají tyto koncovky z drtivé většiny remízový charakter.


Silnější strana může vyhrát pouze v následujících dvou případech:
1) pokud král silnější strany, nebo i král strany slabší, překáží střelci slabší strany v boji s pěšcem;
2) pokud může pěšec projít přes pole dříve, než jej stihne střelec slabší strany pokrýt.


Příklad 4:Dokonce i v příkladu na diagramu může černý lehce udržet remízu, i když na první pohled to vypadá, že černý nemůže pěšce na a6 zadržet. 1...Sf5! 2.Kf3 [2.Ke3 Sh3 3.Kf3 Sf1 4.a7 Sc4 5.a8D Sd5+=] 2...Sd3! [2...Kd5 3.a7 Se4+ 4.Ke3 a bílý vyhraje!] 3.a7 Sc4 4.a8D Sd5+ 5.Dxd5+ Kxd5= 1/2-1/2
c) král střelec a pěšec proti králi


Takováto materiální výhoda vede zpravidla lehce k výhře. Slabší strana může remízovat pouze v těchto případech: 1) král slabší strany obsadí pole před pěšcem, že kterého jej není možno vytěsnit; 2) králi slabší strany se podaří pěšce sebrat. Pro nás je aktuální zejména první příklad a seznámíme se s pojmem "falešný střelec". Pokud má silnější strana vězového pěšce, její střelec neovládá jeho pole proměny král slabší strany ho může obsadit, je pozice remis.


Příklad 5:I tady ovšem existují vyjímky! Pokud je král slabší strany dostatečně daleko a figury jeho soupeře mají dobrou koordinaci, pak může dojít k tomu, že krále společným úsilím nepustí pod pěšce a partii vyhraje přiblížení krále silnější strany:

1.Se6! Ke7 [1...Kf8 2.h6! Tento motiv je velmi uzitečné si pevně vtisknout do paměti! ] 2.h6! Kf6 3.Sf5 Bílé kameny opět nepouštějí krále pod pěšce. 3...Kf7 4.Sh7! Kf6 [4...Kf8 5.Kf4 Kf7 6.Kf5 Kf8 7.Kf6 Ke8 8.Kg7+-] 5.Kf4 Kf7 6.Kg5 Kf8 7.Kf6 a bílý vyhraje. 1-0
Úlohy k samostatnému procvičování:


Jusupov,Artur (2665) - Kotronias,Vasilios (2615)
Germany, 1996


ČNT remizuje!

85...Sc3 Střelec pospíchá na diagonálu a5-d8. 86.d7 Sa5 87.Kd6 Snaha postavit krále na c8 a překrýt diagonálu a5-d8 pomocí Sh4-g3-c7 zde ovšem ovoce nepřinese. [87.Kb7 Ke4 88.Kc8 Kd5 89.Sg3 (89.Sd8 Sc3 90.Sc7 Sf6=) 89...Kc6 DRUHÁ REMÍZOVÁ POZICE.] 87...Kg6 88.Ke7 Kf5 89.Kd6 Kg6 90.Ke6 Sb6 Remíza. 1/2-1/2
Giffard,Nicolas (2405) - Summerscale,Aaron (2500)
Cannes 1997


ČNT remizuje!

49...Sd6 50.Se5 Sb4 51.Sc7 Sf8 52.Ke5 Sb4 53.Sd6 Se1 54.Ke6 Kf3! Černý opět najde spásu ve DRUHÉ REMÍZOVÉ POZICI. 1/2-1/2
Minasian,Ara (2473) - Marin,Mihail (2556)
Batumi 2002


BNT vyhraje!

Vzorově uplatnil výhodu bílý v partii dvou velmistrů. 72.Se2 Kd4 73.Sb5 Překrytí diagonály. 73...Sd1 74.c6 Sg4 75.c7 Kd5 76.Se2 Odlákání. 76...Sc8 77.Sa6 Sg4 78.Kb7 Kc5 79.Kb8 Kb6 80.Sc8 Odtěsnění z diagonály. 80...Sf3 81.Sf5 Sb7 82.Sd3 Odebírá černému střelci pole na krátké diagonále a staví jej do nevýhody tahu. Na 82...Kc6 vyhraje 83.Se4+ 1-0
Short,Nigel (2645) - Kortschnoj,Viktor (2635)
Horgen 1995


ČNT vyhraje!

Vzorově si počínal i zkušený matador velmistr Korčnoj. 56...Kg3 57.Kd2 Sf3 58.Sc4 Sg4 59.Sd5 Sh3 60.Se4 Sg2 61.Sd3 f3 62.Ke3 f2 63.Sc4 Sd5 64.Sf1 Sc6 65.Sc4 Kg2 66.Se2 Kg1 67.Sd3 Sg2 68.Kf4 Sf1 69.Sf5 Sc4 70.Sh3 Se6 0-1
Zvjaginsev,Vadim (2635) - Chernin,Alexander (2640)
Vidmar mem Portoroz 1997


ČNT remizuje.

S nástrahami této střelcovky si neporadil ani velmistr Černin. 45...Kf6?? Zbytečně pouští bílého pěšce vpřed. [Remizovalo 45...Se2!= 46.Sa6 Sf3 47.b5 Kf6 48.b6 Ke7 49.Kb4 (49.Sd3 Sb7) 49...Kd7 50.Kc5 Se4 51.Sc4 Sf3 52.Sd5 Sg4 53.b7 Kc7 a černý král obsadí pole b8 a tím postaví i PRVNÍ REMÍZOVOU POZICI.] 46.b5 Se2 47.b6 Ke7 48.Sc6 Kd6 49.Sb5 Sf3 50.Ka6 Kc5 51.Sf1 Kb4 52.Ka7 Ka5 53.Sa6 Sg2 54.Sb7 Sh3 55.Se4 Sc8 56.Sd3 Kb4 57.Sa6+- 1-0
Portisch,Lajos - Tal,Mihail
Bled 1965


ČNT. Ohodnoťte pozici! Jak byste pokračovali?

73...Sb5 Černý nepouští bílého krále pod pěšce a tak brání postavení PRVNÍ REMÍZOVÉ POZICE. 74.Sc8 Ke3 75.Sb7 Sd3

76.Sg2! Jediný tah! [76.Sc6? Se4!-+ Překrytí diagonály rozhoduje partii. Pěšcová koncovka po 77.Sxe4 Kxe4 78.Ke2 Kf4 79.Ke1 Ke3 80.Kf1 Kf3 81.Kg1 g2 je pro černého vyhraná.] 76...Se2 [76...Se4 77.Kf1! (77.Sh3? Sf5! 78.Sg2 Sd3 79.Sh3 Kf3 80.Se6 Kg2 (80...g2? 81.Sd5+ Se4 82.Sxe4+ Kxe4 83.Kf2=) 81.Sd5+ Kh2 82.Sc6 Sf5 83.Ke2 (83.Kf1 Sh3+ 84.Ke2 Sg2-+) 83...Sh3) ] 77.Sc6 Sc4 [Zde překrytí diagonály nepomáhá pro 77...Sf3 78.Sxf3 TŘETÍ REMÍZOVÁ POZICE. 78...Kxf3 79.Kf1=] 78.Sb7 Kf4

Černý se pokouší OBEJÍT svého pěšce a postavit krále na h2 a vyhrát po překrytí diagonály h1-a8. 79.Sc6 Sd3 80.Sb7 Kg4 81.Sg2! Bílý však tomuto přesunu může zabránit. 81...Sa6 82.Kd2 Kf4 83.Ke1= 1/2-1/223.04.2008 00:00:00 | Autor: Filipová Marie | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se