Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Taktika - Útok na krále v centru - 2.

23.4.2008

Klasické pomůcky útoku
Co mám na mysli pojmem pomůcky útoku? Pomůcky útoku jsou jacísi pomocníci, díky jimž se nám daří lépe plnit 4 základní úkoly strategie útoku na krále; které nám umožní realizovat - nejčastěji oba první kroky, často však nejen je - strategie útoku na krále v centru! "Žádná věda", již jsme se s řadou z nich přece setkali v ÚVP Lehmann-Mueller. Byly to pomůcky Diagonála a3-f8, pomůcka Linie "e" a pomůcka Linie "d". Pomocí těchto podpůrných prostředků se velmi dobře dařilo plnit jednotlivé kroky správné strategie útoku na krále v centru…
Pomůcky jsou tedy jakýmisi podpůrnými prostředky i v dosažení námi vytýčeného konečného cíle: dát mat nepřátelskému králi v centru. Zjednodušeně lze celý proces použití pomůcek popsat takto: pomůcky => jednotlivé úkoly-kroky strategie => strategie útoku na krále v centru => mat nepřátelskému králi či transformace výhody…

Diagonála a3-f8
Možná se ptáte: "Proč autor vyděluje zrovna tuto diagonálu a ne jinou? Čím je diagonála a3-f8 vlastně tak zvláštní, že zaujímá takové privilegované postavení a má právo být považována za klasickou pomůcku strategie útoku na krále v centru?" Inu, význam, zvláštní postavení této diagonály mezi ostatními není nijak těžké vysvětlit ani pochopit: střelec nebo dáma umístění na této diagonále - rozumějte, pokud je samozrějmě otevřena - brání králi v úniku z nebezpečné zóny, z centra. A to, prosím, nejen pomocí malé rochády, ale občas i pokusu o tzv. rošádu umělou. Ohromný význam této pomůcky i fakt, že zrovna ji je třeba považovat za velmi významnou osvětlí následující pěkná ÚVP.
Goncarenko - Osipienko [C51]
7/ a3-f8, 1956

[přehrát partii]

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.b4 Sxb4 5.c3 Sa5

Mnohými autory teoretických prací považováno za perspektivnější ústup než na c5. Faktem je, že černý má při tomto způsobu obrany v budoucnu větší výběr volby různých obranných systémů, než je tomu v případě ústupu na Sc5. Může dokonce třeba zamířit do Normalní varianty (viz předchozí partie Lehmann-Mueller 1950). 6.d4!

Nyní je černý na prvním rozcestí. Protože černopolný střelec není napaden, má k dispozici dva zcela odlišné obranné postupy. 6...exd4 [6...d6 I s tímto, nutno přiznat, že logičtějším postupem, se brzy v našich dalších ukázkách setkáme. ] 7.0-0! [7.e5? Ne zcela pochopitelná ztráta času. 7...d5! Marache-Morphy,P 1857.] 7...Sb6 8.cxd4 d6 Tzv. Normální varianta, kterou černý ve výše citované partii Lehmann-Mueller ovšem nerozehrál vůbec dobře. 9.d5

Anderssenovo staré pokračování, které mělo zpočátku dosti příznivců přesto, že bílý vlastně dobrovolně uzavírá diagonálu a2-g8 svému královskému střelci. Proč? První úkol pro vás, čtenáři! Kam je nyní, podle vás, správné ustoupit napadeným jezdcem? [>=9.Jc3 Viz partie Morphy,P-Hampton 1858.] 9...Je5?! Proboha, proč je tato centralizace špatná? [9...Ja5! Dr. Tarrasch by se možná divil (jezdec na kraji šachovnice stojí vždycky špatně je jeho citátem), ale pouze tento ústup s nabídnutou výměnou je správný! ; 9...Jce7 10.e5! S otevřením centra vstříc černému králi a iniciativou.] 10.Jxe5 dxe5

11.Sa3!!

Před sebou máme první příklad fungujícího pomocníka. Střelec stojí na klíčové diagonále a3-f8 excelentně (snaží se cílevědomě plnit 1. úkol strategie útoku na krále) a není zcela jasné, jakým způsobem má černý odrochovat a dokončit vývin svých sil! V partii se rozhoduje pokračovat "v hrabání" materiálu, což ovšem povede nejen k tomu, že zaostane ve vývinu ještě více, ale ulehčí zároveň bílému jeho druhý krok: otevření pozice v centru... 11...Sd4? [11...Je7 Ani tento postup nezbavoval černého plně problemů, ale rošáda byla opravdu prioritou a proto tak měl rozhodně učinit.] 12.Jd2 Sxa1 Kdo řekne A musí říci B... 13.Dxa1

Černý přišel o jedinou vyvinutou figuru na šachovnici a ztratil mnoho času! Jedinou jeho útěchou by nyní mohlo být to, že zatím je pozice v centru uzavřená pěšci obou stran! Zatím! Je totiž zřejmé, že není v silách černého bojovat proti takovéto přesile; ta si vždy prosadí svou a poradí si tedy i s otevřením pozice v centru! Druhý krok, otevření centra, nemůže tedy činit bílému nijakých problémů! 13...f6

Jak pokračovat? Jak vyplnit druhý úkol pozice když první (zadržení krále v centru) je splněn? Odpověď není těžká! 14.f4! Samozřejmě! 14...exf4 Obranný pilíř nelze chránit, nebylo odkud a čím. Než by jej černý ztratil, raději mění... 15.Vxf4 [15.e5 Důsledně plní úkol číslo dvě. Podívejme se, jak pokračovala partie Blackburne,H-Mitchell 1880 (!). 15...c6 16.Je4 cxd5 17.Jd6+ Kd7 18.Sb5+ Ke6 19.exf6 Jxf6 20.Ve1+ (20.De1++-) 20...Je4 21.Dxg7 Db6+ 22.Kh1 Da5 23.Vxe4+ (23.Df7++-) 23...dxe4 24.Sc4+ (24.Df7+) 24...Dd5 25.Df7+ Ke5 26.Dxd5+ Kf6 27.Jxe4+ Kg7 28.Dg5#] 15...Je7

16.e5!+- Proti takové přesile je černý bezmocný. Otevření centra řeší osud černého krále v několika málo tazích. 16...Jg6

[16...0-0 Takto by král jen alibisticky oddaloval svoji smrt! 17.Sxe7 (17.d6+) 17...Dxe7 18.d6+] 17.exf6! Opakuji: první prioritou je otevření hry! 17...Jxf4 18.fxg7 Vg8 19.De5+ Kf7 20.Se7! Dxe7 21.d6+ Je6 22.dxe7 Vxg7 23.Je4 h6 24.e8D+ [24.e8D+ Kxe8 25.Sxe6 Ve7 26.Dh8#] 1-0Steinitz,W - Pillgal [C52]
8/ a3-f8, 1862

[přehrát partii]

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.b4 Sxb4 5.c3 Sa5 6.d4! [6.0-0?! d6! (6...Jf6?! 7.d4 exd4 Pravé pořadí tahů z partie. ) 7.d4 Sb6! Známá Laskerova obrana (1895!), která odsoudila Evansův gambit k tomu, aby si nějaký čas poležel...jako "archivní složka". Například: 8.dxe5 dxe5 9.Dxd8+ Jxd8! 10.Jxe5 Se6=/+] 6...exd4 [6...d6! Viz následující partie Wedberg-Kaiszauri 1981 (pomůcka a3-f8). 7.Db3! Viz i VP Chacaturov-Bychovskij 1955. (kapitola Pomůcka Linie "e")] 7.0-0! Jf6? Ani v této partii nemá černý šťastnou ruku při vývinu královského jezdce na přirozené pole. Opět - stejně jako v UVP Lehmann-Mueller - se stane zdrojem problémů a jeho vinou dojde k otevření pozice v centru. Nu, a o to právě bílému jde! Pamatujme na první dva úkoly, kroky, které před ním stojí... [7...d6 8.cxd4 Sb6 Normální varianta.; 7...Jge7 Mnohými teoretiky považováno v dané chvíli za nejnadějnější. 8.cxd4 d5 9.exd5 Jxd5 10.Db3 (10.Sa3!?) ] 8.Sa3!

Díky této možnosti plní bílý úkol číslo jedna...zatím... 8...d6

Pozor, černý chce rochovat a to nelze připustit! [8...Jxe4 To by už asi opravdu bylo příliš... 9.Db3! d5 (9...Df6 10.Ve1) 10.Sxd5 Jd6

11.Sxf7+! Jxf7 (11...Kf8 12.Ve1+-) 12.Ve1++-

Pokud se spojí "spřátelené pomůcky", Diagonála a3-f8 a Linie "e" (a to bývá opravdu dosti často), rozpoutá se většinou v okolí nepřátelského krále pravé peklo. A toto je jen první příklad...] 9.e5! Rošáda se "konat nebude"! Tímto tahem plní bílý hned dva své prvotní úkoly: pokračuje ve spravné strategii zadržení krále v centru, navíc však plní i svůj 2. krok správným směrem: otevírá pozici v centru! Mění, likviduje všechny pěšce působící v centrálním prostoru. 9...dxe5?! Nemůže být zdravé! Mohl však černý reagovat jinak? Podívejme se, jak by se hra pravděpodobně vyvíjela v těchto případech. [9...Jxe5?! 10.Jxe5 dxe5 11.Db3 Hrozí dvoutahový mat! 11...Dd7 12.Ve1! e4 13.Jd2 Rezervy!! Třetí podstatný krok v útočné činnosti bílých sil! 13...Sxc3

14.Jxe4! "Dootevirá" centrum. 14...Sxe1 (14...Jxe4 15.Vxe4+ Kd8 16.Se7++- 1-0 Schroeder,M-Malis,A 1998 (21).) 15.Jxf6+ gxf6 16.Vxe1+ Kd8

I neozbrojeným okem je vidět, že černý není schopen se svými "roztroušenými silami" svého krále uchránit. Jak však partii rychle rozhodnout? Pokud se podíváme na pozici pozorně, nemůže nám ujít fakt, že na královském křídle černému (kromě množství slabých polí) chybějí i veškeré figury. Proto je třeba právě do tohoto prostoru převést naše síly! 17.Df3! f5 18.Df4 Hrozí zásah z pole g5. 18...f6 19.Dh6+-; 9...Je4?! Zde je řešení problému jednoduché... 10.Ve1 (10.exd6->) 10...Jxc3 11.exd6+ Kd7 12.Je5+ Jxe5 13.Dxd4 f6 14.Jxc3+- 1-0 Kovac,M-Marinkovic,P 1975 (19).; >=9...d5 Nejrozumnější pokračování. Bílý nyní musí věnovat mnohem více usílí, aby se mu podařilo splnit úkol číslo dvě! 10.Sb5! (10.exf6?! dxc4 11.Ve1+ Se6~~ Zde by černý mohl doufat v uskutečnění dlouhé rochády!) 10...Je4 11.e6!? Bezesporu plní funkci, kterou by měl. Bílý otevírá centrum jak může... (11.cxd4|^ Morphy,P-Green 1858.) 11...fxe6 (11...Sxe6 12.Da4 Sd7 13.Sxc6 1-0 Conquest,S-Bjornsson,S 1998 (25).) 12.cxd4 -- 13.Je5->] 10.Db3

Jak je na tom bílý s plněním svých úkolů? První (zadržení nepřátelského krále v centru) je splněn, druhý (maximální otevření centra) částečně, neboť zbývá ještě odstranit černého pěšce e5 ci d4. Posledním tahem přivádí do hry další rezervy a začíná tak plnit svůj 3. závazek! Nu, a čas na dokočení vývinu svých sil černý nemá, hrozí mu mat 2. tahem a ten lze krýt jen velmi, velmi "nešikovně". 10...Dd7 11.Ve1 A další rezerva do boje! Současně chce bílý samozřejmě odstranit překážku - pěšce e5. 11...Df5 [11...e4 Ani takto by černý centrum uzavřené neudržel... 12.Jbd2! Sxc3 13.Jxe4! Sxe1 14.Vxe1 Kd8 15.Jeg5 Ja5

16.Je5! Pěkná kombinace s tzv. pasivní obětí dámy. 16...Jxb3 17.Jexf7+ Dxf7 18.Jxf7+ Kd7 19.Sb5+ c6 20.Ve7#

] 12.Sb5! Pěšce e5 je nutno odstranit (úkol č. 2 splnit beze zbytku) ! Po jeho pádu nemůže černý náporu bílých figur odolat. 12...Jd7 13.Dd5 Hrozí 14.Sxc6 a 15.Dxa5. 13...Sxc3 [13...Sb6 Se stejným závěrem jako v partii.] 14.Jxc3 dxc3 15.Jxe5 Úkol číslo 2 je konečně splněn! Zde se mohl černý s klidným svědomím vzdát. Dobře, že tak neučinil, v opačném případě by historii (i nás) připravil o velmi pěknou závěrečnou kombinaci. 15...Je7

Následovalo zřejmě dlouho uvažované finále - kombinace s obětí dámy... 16.Jxd7!! Dxd5 17.Jf6+ Kf8 [17...Kd8 18.Sxe7#] 18.Sxe7# 1-0


23.04.2008 00:00:00 | Autor: Filipová Marie | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se