Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Taktika - Útok na krále v centru - 3.

23.4.2008

Morphy,P - Hampton,H [C51]

[přehrát partii]

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.b4 Sxb4 [4...Jxb4 5.c3 Jc6 S přechodem do variant 5..Sc5.] 5.c3 Sc5


"Historicky populárnější" pokračování i když mnohými považováno za úplně nejslabší možnost ze všech tří, v úvahu přicházejících, ústupů. Po d2-d4 je střelec okamžitě napadán, což je sice jediná, ale zcela "postačující" nevýhoda. [Lepší je 5...Sa5; lepší je 5...Se7] 6.0-0?! Jediná nepřesnost bílého v celé, jinak dokonale sehrané partii. Jak již víme, o mnoho let později vymyslel Lasker skvělou obrannou možnost opírající se o vrácení gambitového pěšce, kterou postavil poslední tah bílého do podezřelého světla. [6.d4! Jediné spravné! Nyni není v silách černého svého centrálního pěšce e5 udržet. 6...exd4 (6...Sb6?! 7.dxe5) 7.0-0 (7.cxd4!?) 7...d6 (7...dxc3?! Nyní může bílý uskutečnit pro tyto pozice typickou taktickou operaci, kterou bezezbytku vyřeší svůj první a základní úkol: zadržet soupeřova krále v centru... 8.Sxf7+! Kxf7 9.Dd5+ Se skvělými útočnými vyhlídkami, neboť černý král může mít dlouho problémy s úkrytem.; 7...d3?! 8.Jg5 Jh6 9.Jxf7 Jxf7 10.Sxf7+ Kxf7 11.Dh5+ s útokem; 7...Sb6) 8.cxd4 Sb6 Přechází do Normalní varianty a tedy i do pozice z partie.] 6...d6 7.d4 exd4?! Tím se vrací vše "na svá místa" neboť po oboustranných nepřesnostech přechází hra do hlavní varianty systému s ústupem 5...Sc5. [7...Sb6! Laskerova obrana! ] 8.cxd4 Sb6 9.Jc3 Vzniká tzv. Normalní varianta. Autoři názvu jistě příliš fantazií při vymyšlení neplýtvali, faktem ale je, že svým způsobem k pozici "sedí". Tento vývinový tah považovali za nejlepší dva největší znalci Evansova gambitu - Paul Morphy a Michail Čigorin. V reakci na něho, má černý nyní k dispozici z ohromného počtu užívaných odpovědí, jen dva opravdu hratelné tahy. [Horší je 9.d5 Viz partie Goncarenko-Osipenko 1956.] 9...Jf6?Přirozený vývinový tah a jak již víme z UVP Lehmann-Mueller 1950 vážná chyba! Jezdec na f6 stojí vůbec v Evansove gambitu velmi často úplně špatně. Není divu, protože se dostává pod hrozbu po e4-e5 s otevřením diagonály a3-f8 i linie "e". Zde se tedy podíváme, zda se černý přece jen nemohl bránit lépe než ve výše zmíněné partii. [9...Ja5; 9...Sg4!? Aktivní a dobrá možnost. Černý vytvořil vazbou hrozbu pěšci d4 a tomu se musí bílý podřídit. 10.Sb5! Pokrývá "bez rozpaků" Pd4 a vytváří "protihrozbu" 11.d5. 10...Kf8 (10...Sd7?! 11.e5! xKe8.) 11.Se3 Podle Kerese má bílý za pěšce zcela postačující kompenzaci. Dále se hra může vyvíjet například takto: (11.Sxc6!? bxc6 12.Sa3 Blackburne-Steinitz 1863. (12.e5!?) ) 11...Jge7 12.a4 a5 13.Sc4 Hrozí 14.Sxf7 Kxf7 15.Jg5+-. 13...Sh5 14.Vc1 Se "sympatickou" útočnou pozicí.; 9...Jge7? 10.Jg5 0-0?! 11.Dh5+-; 9...Df6? 10.Jd5 Dg6 11.Jf4 Df6 12.e5! xKe8. Morphy,P-De Riviere,A 1863.] 10.e5! Tématické vedení útoku proti králi v centru. Úkol číslo 1 zní: zadržet krále v centru! "Dvojkou" je otevření centrálních linií a diagonál. Pokud se podaří oba hlavní, úvodní úkoly spojit, je takřka vyhráno. Konkrétně v této partii se právě vinou Jf6 černý král již z pasti nedostane! 10...dxe5 11.Sa3! Klasická pomůcka přichází! 11...Sg4 [11...Ja5 Viz partie Lehmann-Mueller 1950.; 11...Sxd4 Další pikožroutství již nemůže bílý akceptovat. Konec je velmi rychlý a konkrétně pro Evansův gambit (jak jste již jistě stačili zjistit) naprosto typický... 12.Db3+- Se6 13.Sxe6 fxe6 14.Dxe6+ Je7 15.Jxd4 exd4 16.Vfe1+- Morphy,P-Stanley 1857. Druhá klasická pomůcka vedení útoku: linie "e" zde rozhoduje.] 12.Db3 Rezerva! Bílý vytváří opět typickou trojčlennou baterii D+S+S. 12...Sh5 Ano, tak to černý samozřejmě myslil. Dvojtahový mat je pokryt... 13.dxe5 Jg414.Vad1+- Předposlední rezerva jde též do boje. Mimo katastrofálně postaveného krále postrádají souhru i vyvinuté síly černého. Konec na sebe nenechá dlouho čekat. 14...Dc815.e6! Morphymu jako by se zdála pozice v centru ještě otevřená málo?! 15...f6 [15...fxe6 16.Sxe6 Db8 17.Sd7+] 16.Db5 Sg6 17.Sd5 Plná šachovnice figur a černý nemá "čím pohnout"! Proto raději vzdává. 1-0
Je logické, že pro ukázky na využití "naší" první klasické pomůcky se opravdu asi nejlépe hodí Evansův gambit. Bílý pěšec "b" mizí hned v raném stadiu partie ze šachovnice, otevřená hra vytváří další příznivé podhoubí, a tak dámskému střelci nic nebrání ve vývinu právě na toto pole s cílem zamezit soupeři v rochádě či plnit některý z dalších potřebných úkolů strategie útoku na krále v centru. Bylo by však hrubou chybou se domnívat, že pouze v tomto zahájení dochází k účelnému využití pomůcky Diagonály a3-f8! I pokud bychom se zabývali dále pouze zahájeními, přicházela by jich do úvahy ještě celá dlouhá řada! To však není vše! Pomocník může někdy "zafungovat" i na rozhraní zahájení a střední hry či přímo dokonce v samotné střední hře. Nejsou vzácné ani případy, kdy k zásahu - využití pomůcky dojde až v samém závěru partie! Následující ukázky jsou jakýmsi celkovým průřezem - obrazcem všelikých širokých možností využití této klasické pomůcky.

Poznámka: jeden z nejuznávanějších trenérů současnosti Mark Dvoreckij doporučuje již dlouho svým žákům zakládání jakýchsi osobních databází pro daná témata ( tím nejsou myšleny pouze vaše osobní partie z turnajů, ale jakékoliv partie či fragmenty, které kdy při studiu zahlédnete v časopise, knize či databázích). Dnes, při skvělých technických možnostech, není vytvoření osobní databáze na "naše" téma "Útok na krále v centru" nijak složitou záležitostí. Pokud se budete držet rozdělení materiálu, které zde používám já, a zahlédnete například v novém časopise, který vám přišel, partii s pěkně provedeným útokem na krále v centru a využitím útočné pomůcky Diagonály a3-f8, naváhejte, a partii či fragment si okamžitě do své osobní databáze zařaďte! Co je hlavním smyslem takového počínání? Kdykoliv se takto můžete k ukázkám vrátit, porovnat je mezi sebou, znovu si je přehrát, či hledat mezi nimi i skrytější, složitější analogie. Velmi dobře by se, kupříkladu k zařazení do takové dadabáze hodily i následující VP.


Penrose,J - Butcher [C44]

[přehrát partii]

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.c3 I v tomto tzv. Skotském ci Goeringově gambitu dochází velmi často k situacím, které jsou pro naše současné studium žádoucí: černý král často zůstává v centru, což bývá zase tou pravou kompenzací bílého za obětovaný materiál. 4...dxc3 5.Sc4! Bílý volí Goeringův gambit a nabízí soupeři ještě jednoho pěšce. V této ukázce jej však soupeř již odmítá. 5...Jf6 [5...cxb2 6.Sxb2 Sb4+ Viz partie De Eccher,S - Lev,R 1989. ] 6.Jxc3 Sb4 Vzniká uznávaná hlavní a nejužívanější varianta přijatého Goringova gambitu. O co zde černému hlavně jde, co chce, co plánuje? Inu, úmysl je podobný jako v jiných variantách: dokončení vývinu, výměny figur, ukrytí krále a případné udržení minimální materiální výhody... 7.e5!? Pokud černý tento stísňující tah svou hrou, způsobem vývinu či výstaveb dovolí, proč jej nevyužít!? [7.0-0 Druhá, dokonce užívanější teoretická varianta, neboť černý to nemá teď s 0-0 zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. 7...0-0 (Lepší je 7...Sxc3) 8.e5 (8.Jd5 s iniciativou Keres,P.) ] 7...Sxc3+?! [7...d5! Jediný správný postup! Je skoro pravidlem, že jedině tento typ protiúderu dává černému v otevřených hrách šance na vytvoření obranyschopné pozice.; 7...Jg4 8.Sxf7+ Úkol číslo 1 je rázem splněn! 8...Kxf7 9.Jg5+ s protihrou] 8.bxc3


8...d5 Nyní je ovšem - jak o několik tahů dále pochopíme - již pozdě! Penrose, propagátor Goeringova gambitu, přesnou hrou již soupeře ze svých pozičních kleští nepustí. [8...Je4? 9.Dd5+- Typický dvojúder pod který spadne jen opravdu neznalý soupeř. Černý sice rochádu provést může, ale za cenu ztráty figury.; 8...De7?!Jak nyní pokračovat? Není snad tento vývinový tah s napadením centrálního pěšce vyvrácením koncepce bílého?... 9.0-0! Ne, není! A navíc: vývinový tah opět podtrhuje fakt, že černý nemá čas na uskutečnění svého snu. 9...Jxe5? 10.Jxe5 Dxe5 11.Ve1 Pomůcka, o které se ještě dovíme mnoho - Linie "e", zde zafunguje dokonale. Černý je ztracen. 11...Je4 Varianta se teď musí dopočítat! 12.f3+- Dc5+ 13.Dd4 Nejprostší, i když vyhrávají i jiné tahy.] 9.Sb3! Je4 Co jiného? Po dalším celkem vynuceném průběhu se dostaneme do pozice, kde bílý opět, za přispění klasické pomůcky Diagonály a3-f8, zadrží černého krále v centru (1.krok) a bude "spolutvůrcem" dalších potřebných úkolů k překonání bariér na cestě k likvidaci černého monarchy. 10.Sxd5! Tento tah by nebyl možný, pokud by černý v 7. tahu předčasně, chybně nevyměnil na c3. 10...Jxc3? Zřejmě rozhodující chyba v partii; chamtivost, která se černému nevyplatí! [Lepší je 10...Sf5 Je logické, že černý se měl snažit svůj deficit ve vývinu napravovat.] 11.Sxc6+ bxc6 12.Dc2! Jb5Jinam to prostě nejde! Černý má nyní zřejmě dokonce dva úmysly! První je jasný: ukrytí krále po 0-0 a dokončení vývinu figur, druhý je méně čitelný, ale zato o to agresivnější: černý chce zahrát Jd4 s jistou protihrou. Hluboce promyšlenou hrou a za přispění naší pomůcky se bílému podaří "rozmluvit" soupeři oba úmysly! [12...Jd5? 13.Dxc6++-] 13.Sb2!! Co to má být? Vždyť černý teď prostě odrochuje! Ne, ne. Bílý nejen, že pokryl soupeřův úmysl číslo dvě, současně vytvořil hrozbu 14.a4 s chycením černého jezdce. Na rochádu tedy není čas! Černý se musí věnovat nejprve záchranným pracem na svém trochu zbloudilém jezdci! 13...a5 Co chce černý teď? No jasně, opět tu zpropadenou rošádu! [13...0-0? 14.a4+-] 14.Vd1 Sd7 15.a4 Ja7 16.Sa3!+-Úkol číslo jedna strategie útoku na krále v centru je splněn. K tomu, aby černý získal opět šanci na ukrytí svého krále by musel uskutečnit záchranný manévr Ja7-c8-e7. Ale, ruku na srdce, zdá se vám, že by toto něco řešilo? Vždyť bílý po tuto dobu nebude stát s rukama za zády! 16...Jc8 17.0-0 Rezervy! Na krok číslo 3 nikdy, ani v největším zápalu boje, nezapomínejme! 17...Je7 18.Vfe1Překrásná hra i obraz. Poslední rezerva se jde rovněž "podívat" na poziční koncert svých spolupracovnic. 18...Dc8 [18...0-0 Opět by vedla vysněná rošáda k materiální ztrátě... 19.e6! fxe6 20.Je5+-] 19.Dc5S tímto nesmírně silným tandemem - D+S na "naší" diagonále - se ještě nejednou střetneme. Bývá většinou hrozivým příznakem pro soupeřova krále: smrt se blíží. 19...Jg620.e6! Závěrečné otevření hry (úkol číslo dvě strategie útoku na krále jakoby zde, tak trochu, dal přednost "trojce"; ale nakonec, proč ne!) je zároveň jednoduchou, ale líbivou kombinací s ideou uvolnění pole. 20...fxe6 [20...Sxe6 21.Dxc6+ Dd7 22.Dxd7#] 21.Je5 [21.Je5 Jxe5 22.De7#] 1-0

De Eccher,S (2270) - Lev,R (2415) [C44]

[přehrát partii]

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.c3 dxc3 5.Sc4 Goeringův gambit. 5...cxb2 Černý je ještě odvážnější než v minulé ukázce. Velká odvaha však vyžaduje i velkou přesnost; a právě ta bude černému konkrétně v této partii sakramentsky chybět. 6.Sxb2 Sb4+ 7.Jc3 Jf6 Zde se ukazuje, že odvážný způsob "konzumace" obou obětovaných pěšců má něco do sebe: černý vyvinul královského střelce se šachem, nyní jezdce a už může pomýšlet na uskutečnění malé rošády. K té také často v této variantě dochází, ovšem tím se problémy s černým králem automaticky neřeší. Pro černého monarchu v takovém případě spíše platí rčení: Z deště pod děravý okap! V této partii však černý samozřejmě rošádu neuskuteční, pohrdne jí; lépe řečeno bude ji chystat - ke své škodě - tak dlouho, až mu ji bílý trvale znemožní. Ale nepředbíhejme... 8.Dc2 d6 9.0-0-0 Nejrychlejší mobilizací bílých figur skýtá právě rocháda na dlouho. Věž je tak okamžitě vyvinuta a jeden z podstatných kroků - otevření hry v centru vstříc černému králi - je tak podporován. 9...Sxc3 Černý snižuje útočný potenciál bílých sil a zamezuje budoucímu výpadu Jc3-d5. Rozhodně principiální řešení. [9...0-0 Černý v dalším průběhu partie zřejmě litoval, že krále prostě v tuto chvíli neschoval (a nehrál tedy hlavní variantu systému), tah v partii však ještě nelze odsuzovat. 10.e5 s kompenzací (10.h4!?; 10.Jg5) ] 10.Dxc3 De7?


Černý pozici zjednodušil opravdu jak se dalo a nyní chtěl další kontrolou pole e5 a zrušením vazby po sloupci "d" zamezit nežádoucímu otevření hry po e4-e5! Přichystal tedy svou "vysněnou" rošádu a chce si přitom ponechat i ostatní výhody pozice: materiální výhodu i relativně uzavřenou pozici v centru. Chybí mu jediné tempo k hlavnímu tahu dokončování vývinu - 11..0-0 a mohl by - opakuji - postupně těžit z materiální výhody v postavení. V tom případě by bylo sice téměř jisté (pokud by bílý přímo nedobyl sám materiální výhody nebo nezískal relevantní materiální ekvivalent například ziskem kvality), že by musel alespoň jednoho pěšce vrátit. Byl by to však potom nesporně bílý kdo by v partii bojoval o polovinu bodu! Na tahu je však bílý a správnou technikou se mu podaří krále v centru zadržet...ale... [Lepší je 10...0-0 Nyní, je jasné, že i zde by se černý problému nezbavil! Náskok ve vývinu bílého je příliš čitelný. Měl však rozhodně hrát takto. ] 11.e5! K rošádě černého prostě nepustíme! 11...Jxe5?! [11...dxe5?! 12.Vhe1!+-Nyní ovšem již 13.Sb2-a3 hrozí "s plnou parádou"! Pozici se nakonec podaří vyčerpat forsírovanými variantami vedoucími k výhře! V řadě těchto variant hrají samozřejmě ve spolupráci hlavní roli "naše" klasické pomůcky (diagonála a3-f8, linie "e", linie "d"). Bílý musí jen přesně počítat a mít stále na paměti (později uloženy v podvědomí) své důležité 4 úkoly...nezapomeňte! (12.Sa3? Vypadá to, že bílý dobyl svého cíle, co říkáte? Vždyť je napadená dáma a nemá ústup... 12...Je4 Jediný tah s nejasnou hrou. Takový tah se opravdu snadno přehlédne! Pokud však bude bílý příliš brzy "v euforii", je i toto možné...) 12...Jg4 a) 12...Se6? 13.Sa3+-; b) 12...Jd7 13.Sa3! Po rošádě už by bylo na "naší pomůcku pozdě"! Černá má tolik "nahrabáno", že by s ulehčením, ne-li s radostí, kvalitu na f8 protiobětoval. 13...Df6 (13...Dd8 14.Sb5) 14.Sb5 Df4+ 15.Vd2+-; c) 12...e4? 13.Sa3+-; 13.Sb5 (13.Sa3!? Rovněž samozřejmě postačuje k rozvinutí rozhodujícího útoku na černého krále v centru. 13...Df6[] 14.Sb5) 13...Sd7 a) 13...0-0 Naštěstí přece jen nelze, nedává vysvobození, neboť zde ztrácí materiál. 14.Sxc6 bxc6 15.Sa3 Df6 16.Sxf8 Kxf8 17.h3!+- Jxf2? 18.Dc5+; b) 13...Df6 14.h3 Jxf2 (14...Jh6 15.Vxe5++-) 15.Vxe5++-; 14.Sxc6 Sxc6 (14...bxc6 15.Jxe5) 15.Sa3 Df6 (15...De6 16.Jxe5+- xKe8 a mohutná převaha v působnosti figur přinutí černého ke kapitulaci.) 16.Jxe5 Situace je na vzdání...; Lepší je 11...Je4! Rozhodně mnohem logičtější než "pokládat hlavu rovnou na špalek" a otevírat pozici dle přání bílého... 12.Dc2 (12.De3 Jc5 Černý nyní plánuje pochopitelně 0-0 po níž je zřejmé, že nejhorší "více než přežil"! 13.exd6 Dxe3+ 14.fxe3 0-0!) 12...Jg5[] a) 12...Sf5?! 13.Sd5 Jg3 (13...Jb4 14.Da4++-) 14.Sxc6+ Kf8 15.Db3 (15.exd6!?) 15...Jxh1 16.Dxb7 Vd8 17.Vxh1+-; b) 12...Jc5?! Takto by královské křídlo černého zůstalo úplně bez ochrany, což po... 13.exd6 cxd6 14.Sxg7 Vg8 15.Dxh7 ...vede k "razgromu" (jak říkají Rusové).; 13.exd6 (Horší je 13.Vhe1 d5!? 14.Sxd5 Jb4 s protihrou) 13...cxd6 14.Sxg7 s útokem] 12.Jxe5 dxe5 [12...Dxe5? 13.Vhe1 Je4 14.Dxe5+ dxe5 15.Vxe4+-] 13.Sa3! Klasická pomůcka plní 1. krok! 13...c5 V to ovšem doufat černý nemůže. Diagonálu se uzavřít nepodaří... [13...Je4 Nyní již není tento postup možný pro... 14.Sb5++- c6 15.Sxc6+] 14.Sxc5! Dc7 [14...Dxc5? 15.Sxf7++-] 15.Vhe1+- Rocháda je znemožněna, hra v centru "dostatečně" volná, nastává čas pro přísun posledních rezerv! 15...Se6 [15...Jd7 16.Sb5!Další překrásný obraz dokonalé souhry bílých sil! Pádem "opery" - Pe5 se pozice černého pochopitelně rozsype. Kdo vidí analogii (vzpomněl si) v tomto postupu bílého s 12. tahem Sc4-b5 budoucího mistra světa v partii Steinitz,W-Pillgal 1868, všechna čest!! (‹16.Sd6 Dc6 17.Sxe5 0-0 18.Sxg7 Zbytečnš prodlužovalo partii.) 16...f6 17.Dc4!+-] 16.Sb5+ Jd717.Vxd7! Sleduje stále stejný cíl: maximální otevření centra; a poslední překážku, posledního nepřítele, představuje pěšec e5! 17...Sxd7 18.Vxe5+ Kd8 19.Vd5 Úžasné figurové centrum! 19...Df4+ 20.Se3 1-0Snad jste si všimli, že všechny předchozí ukázky v této kapitole vznikly z otevřených her! Nu, obecně lze říci, že v otevřených hrách lze většinou - díky otevřenějšímu charakteru pozice v centru - útočit "přímočařeji, jednodušeji", plnit jednotlivé kroky strategie útoku "lehčeji", než je tomu v polozavřených či přímo zavřených hrách. Důvodem je pochopitelně v největší míře pěšcová struktura v centru! Na šachovnici vznikají v polozavřených a zavřených hrách častěji pěšcové zátarasy, blokády; otevřených linií je méně. Dá se tedy snad dokonce říci, že vést útok na krále v centru je v polozavřených a zavřených hrách obecně "náročnějším projektem" než v otevřených. Vždyť vzpomeňme jak krásně, přímočaře a někdy i jednoduše se "nám útočilo" v Evansově gambitu; jak bezproblémově se "nám dařilo" využít třebas klasickou pomůcku Diagonálu a3-f8 k plněni našich 4 základních úkolů. Zde bude náš úkol tedy o něco složitější, realizace úkolů - kroků číslo 1 i 2 - bude vyžadovat mj. i více trpělivosti, často i přesnosti.

23.04.2008 00:00:00 | Autor: Filipová Marie | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se