Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Volný sloupec - 4.

23.4.2008

II. Aktivní operace po volných jezdcových a střelcových sloupcích

Při hře na těchto sloupcích vznikají buď ucelené poziční, to v případě, že jsou králové umístěni na opačné straně šachovnice, anebo ostré útočné partie v případě, že se v blízkosti otevřených sloupců nacházejí králové.

Jako první zde uvedu klasický příklad hry po c-sloupci, který je také uveden ve většině učebnic. Jedná se o partii z turnaje kandidátů v Curychu v roce 1953. Komentáře jsou převzaty z knihy Davida Bronšteina o tomto turnaji, která je považována za jednu z nejlepších turnajových knih všech dob.
Botvinnik,Mikhail - Alekhine,Alexander [D41]
AVRO Holland, 1938

[přehrát partii]

Nyní se podíváme na partii, která svého času obletěla celý svět a pasovala Botvinnika na nejžhavějšího kandidáta k boji o titul mistra světa právě s Alechinem. 1.Jf3 d5 2.d4 Jf6 3.c4 e6 4.Jc3 c5 5.cxd5 Jxd5 6.e3 [Botvinnik se moudře rozhodl vyhnout se variantě 6.e4 Jxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Sb4+ která byla testována v odvetném zápase Alechin-Euwe a místo toho jde na méně známý typ pozice (samozřejmě tehdy, dnes jsou pozice s izolovaným pěšce důkladně prostudovány)] 6...Jc6 7.Sc4 cxd4 8.exd4 Se7 9.0-0 0-0 10.Ve1 Pozice s izolovaným pěšcem patřily k Botvinnikovým oblíbeným. Díky jeho snaze odhalit všechny možnosti skrývající se v pozicích s izolovaným pěšcem ztratili šachisté strach hrát pozice s izolovaným pěšcem v centru. Tyto obavy z hry s izolovaným pěšcem pocházejí z dob prvního mistra světa Wilhelma Steinitze, který ve svém zápase proti Zukertortovi dokázal dokonale využít nevýhody izolovaného pěšce (eventuelně i izolovaného páru i visících pěšců). Botvinnik jako první dokázal, že aktivní figurová hra více než kompenzuje pěšcové slabiny, které přináší hra s izolovaným pěšcem. 10...b6?! Pochybné rozhodnutí. [Tento tah se dá hrát ve spojení s 10...Jxc3 11.bxc3 b6 12.Sd3 Sb7 13.h4! hrozící 14.Jg5 je nepříjemné 13...Sxh4 14.Jxh4 Dxh4 15.Ve3 s velmi silnou iniciativou za pěšce, což bylo dokázáno později i praxí. ; asi nejlepší je tady tah 10...a6 ] 11.Jxd5! exd5 12.Sb5! I přes symetrickou pozici je černý odsouzen k pasivní obraně. Slabiny na c-sloupci a disharmonie v táboře černého dávají bílému možnost jednoduše rozvinout svoji iniciativu. 12...Sd7? [Šanci na záchranu skýtalo jedině 12...Sb7 13.Da4 Vc8 (13...Dd6) 14.Sf4 a6!] 13.Da4 Jb8 Smutný ústup. [Po 13...Vc8 14.Sf4 má černý problémy se svým dalším tahem a navíc bílý hrozí Vac1 s rychlou výhrou.] 14.Sf4 Sxb5 15.Dxb5 a6 16.Da4 Ke špatnému jezdci na b8 a slabému c-sloupci se ještě přidalo oslabení černých pěšců na dámském křídle. 16...Sd6 Se snahou oslabit tlak bílého. 17.Sxd6 Dxd6 18.Vac1 Va7 19.Dc2

19...Ve7 Černá pozice vypadá přijatelně, ale všechny jeho slabiny mají trvalý charakter. [19...Jd7 20.Dc6 Dxc6 21.Vxc6 s velkou výhodou bílého v koncovce.; po 19...f6 následuje 20.Df5 s další výměnu dam.] 20.Vxe7 Dxe7 21.Dc7 Dxc7 22.Vxc7

Po výměnách výhodných bílému bílá věž pronikla na sedmou řadu. I přes houževnatý Alechinův odpor se pozice už nedala zachránit. Botvinnikova realizace poziční výhody je instruktivní. 22...f6! 23.Kf1 [Po 23.Vb7? Vc8! 24.Kf1 b5 by získal černý kontrolu nad c-sloupcem a je mimo nebezpečí. Proto je bílá věž vytlačena ze sedmé řady.] 23...Vf7 24.Vc8+ Vf8 25.Vc3! Sílná věž ustupuje ve správný moment. Černý má stále problémy s koordinací svých figur. Po 25...Jd7 nebo 25...Kf7 by se bílá věž opět vrátila do černého tábora. 25...g5! Alechinův úmysl je postoupit všemi pěšci ze sedmé řady, na které dříve či později opět objeví bílá věž. 26.Je1 h5 [26...h6 27.Jc2 Kf7 28.Je3 Ke6 29.g4 je stěží uspokojivé. Po pokračování v partii přijdou problémy z druhé strany.] 27.h4!!

Vytváří černému další slabiny na královském křídle a jeho figury mají stále velké problémy s koordinací. 27...Jd7 [27...gxh4 28.Jf3 nemůže být seriózně bráno v úvahu.; 27...Kf7 byla asi nejlepší šance, i když po 28.hxg5 fxg5 29.Jf3 Kf6 30.Je5 rozdíl mezi jezdci posouvá remízu pro černého spíše do pole zázraků.] 28.Vc7!

Zpátky v plné síle. 28...Vf7 29.Jf3 Dále oslabuje pozici černého na královském křídle. 29...g4 30.Je1 f5 31.Jd3 f4 32.f3 [32.Jb4 32.Jb4 získávalo pěšce, avšak Botvinnik s matematickou přesností fixuje novou slabinu (pěšce f4). Věděl, že materiální zisk je pouze otázkou času.] 32...gxf3 33.gxf3 a5 34.a4 Kf8 35.Vc6 Ke7 36.Kf2 Vf5 37.b3 Není kam spěchat. 37...Kd8 38.Ke2 Jb8 Zoufalý pokus aktivizovat jezdce. 39.Vg6! Nikdo nemůže uniknout svému osudu. [39.Vxb6? Kc7 s dalším 40...Jc6 získá černý protihru] 39...Kc7 40.Je5 Černý jezdec si prostě v této partii nezahraje. 40...Ja6 41.Vg7+ [41.Vg5 vyhrávalo také, kdyx výměna věží vedla k postupu pěšce do dámy: 41...Vxg5? 42.hxg5 Kd6 43.g6 Ke7 44.g7+-] 41...Kc8 42.Jc6 Vf6 43.Je7+ Kb8 44.Jxd5 Vd6 45.Vg5 Jb4 46.Jxb4 axb4 47.Vxh5 Vc6 47...Vxd4 48.Vf5 Kc7 49.h5+-] [47...Vxd4 48.Vf5 Kc7 49.h5+-] 48.Vb5 Kc7 49.Vxb4 Vh6 50.Vb5 Vxh4 51.Kd3 "Ze čtrnácti partií, které jsem sehrál na tomto turnaji, jsem pouze jedenkrát cítil, že mě můj soupeř přehrává - bylo to v partii s Botvinnikem v sedmém kole." řekl Alechin po turnaji. To nepotřebuje další komentáře. 1-0Karpov,Anatoly (2705) - Kasparov,Garry (2740) [D79]
World Championship 33th-KK3 London/Leningrad (13), 05.09.1986

[přehrát partii]

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jf3 Sg7 4.g3 c6 5.Sg2 d5 6.cxd5 cxd5

Základní pozice této varianty. Bílý chce dokázat, že jeho tempo navíc získané možností prvního tahu má v této symetrické pozici velký význam. Hra bílého se bude soustředit na využití volného c-sloupce. Černý se naopak bude snažit neutralizovat tlak bílého na tomto sloupci. 7.Jc3 0-0 8.Je5 e6 9.0-0 Jfd7 10.f4 f6 11.Jf3 Jc6 12.Se3 [Zajímavé bylo 12.e4!? dxe4 13.Jxe4 Jb6 14.Se3 Jd5 15.Sf2 b6 s nejasnou hrou. Slabina na e6 není příliš citelná a černý má dobře umístěné jezdce.; 12.b3 f5 13.Je5 Db6] 12...Jb6 13.Sf2 Nyní je bílý připravený k e4, a proto ... 13...f5 [13...Jc4?! 14.e4 Jxb2 15.De2 Jc4 16.exd5 exd5 17.Jxd5!+/-] 14.Je5 Začíná zdlouhavá manévrovací bitva. Bílý stojí trochu lépe díky rozdílu mezi jezdci e5 a b6. 14...Sd7 15.Dd2 Jc8!? Standardním pokračováním bylo 15...De7 s dalším 16..Vfc8. Kasparov ale našel aktivnější plán. Převádí jezdce na e4 a pokusí se začít hru na královském křídle prostřednictvím tahu g5. 16.De3 Snaží se černému ztížit převod jezdce na e4. [Aktivním plánem bylo prosazení postupu g4, např 16.h3 Jd6 17.g4 Kh8 a bílý stojí trochu lépe.] 16...Kh8 Připravuje 17...Jd6 a je užitečný i při plánu s g5. Černý je v podstatě přinucen hledat šance na královském křídle. Převodem jezdce na e4 černý se vyrovná bílému v kvalitě figur, ale během ztraceného času bílý ovládne c-sloupec. Postup g5 má za cíl otevřít g-sloupec pro černé věže. [16...Jd6? 17.Jxc6 bxc6 18.Ja4+/-] 17.Vfd1 [17.Jxc6 Sxc6 18.Dxe6?? Ve8 19.Df7 Jd6-+; 17.Vac1!?] 17...Jd6 18.b3 Vc8 [18...De7?! 19.Jxc6+/-] 19.Vac1 Se8 20.Se1 S myšlenkou Jc3-a4-b2-d3, Jxc6, Je5 a Sb4. Tlak bílého na dámském křídle narůstá, je čas, aby černý přistoupil k aktivním operacím na královském křídle. 20...Sf6! 21.Ja4 b6 22.Jb2 Je4 23.Jbd3

Rozhodující okamžik - bílý mohl zabránit tahu g5 radikálním 23.h4!? . Pro černého by bylo nyní příliš nebezpečné dále prosazovat otevření g sloupce pomocí h6 a g5, protože by se příliš oslabil černý král. Avšak manévrem Vf8-g8-g7-c7 by černý udržel sloupec c. Nyní už musí Karpov spěchat. 23...g5! 24.Jxc6 Sxc6 25.Je5 [Po 25.Sb4 má černý dokonce dvě možnosti jak dosáhnout dobré protihry: 25...gxf4 (25...Vg8 26.Je5 Se8 27.Sxe4 gxf4 28.Dxf4 dxe4) 26.Jxf4 Ve8 27.Sxe4 fxe4 28.Vf1 Sg5!] 25...gxf4 26.gxf4

Nyní vznikl na šachovnici druhý volný sloupec. 26...Se8 [Nemá cenu někam spěchat. Po 26...Sxe5?! 27.fxe5 Vg8 28.Sg3 stojí bílý lépe.] 27.Dh3 Hlavním trumfem bílého je nyní aktivnější dáma. [27.Vxc8 Dxc8 28.Vc1 Db7 29.Dh3 (29.Vc2? Vg8 30.Dc1 Dg7 31.e3 Sh5-+) 29...Vg8 (29...De7!? 30.Vc8 Vg8 31.Kf1 Db7) 30.Sh4 Sxh4 31.Dxh4 Dg7 32.Dh3 Sh5 33.Vc2 Sg4 34.Dh4 Sh5 35.Dh3= (35.e3? Sd1 36.Vb2 Dc7 37.Dh6? Sh5-+) ] 27...Vg8 28.Kf1?! Opět nekonkrétní "všeobecně prospěšný" tah. Karpov i myslel, že na Dh6 bude mít čas i později... Energičtější bylo [28.Dh6 Sxe5 (28...Vc7 29.Vxc7 Dxc7 30.Kf1+/=) 29.fxe5 Vg6 30.Vxc8 Dxc8 31.Vc1 Da6 32.Df8+= (32.De3? f4!) ] 28...Vxc1 29.Vxc1 h5! Tímto tahem černý v podstatě vylučuje ze hry bílou dámu. Černý už stojí o něco lépe a teď je to bílý, kdo musí hrát opatrně, aby se nedostal do špatné pozice. 30.Sb4?! Tah podle starého plánu. Karpov evidentně nepostřehl změnu událostí. Opatrnější bylo [30.Sf3 s ideou 30...h4 31.Vc6 De7] 30...a5 [Nic konkrétního nedávalo 30...Sxe5 31.dxe5 Vg4 32.e3 Jg5 (32...Vh4 33.Df3 Vxh2? 34.Se1!) 33.fxg5 Vxb4 34.Sf3 s nejasnou hrou.] 31.Sa3? Střelec bude na královském křídle velmi chybět. Nutné bylo 31.Se1 31...Sxe5! 32.dxe5 [32.fxe5 Dg5-+] 32...Vg4 33.Sxe4 [33.e3? Vh4; 33.De3 d4! 34.Vd1 Dh4 35.Vxd4 Sc6! (35...Vxf4+? 36.Sf3 Dxh2 37.Vd8 Dh3+ 38.Ke1 Dh4+ 39.Kf1 Vxf3+ 40.exf3 Dxd8 41.fxe4 Sb5+ 42.Kg2=/+) 36.Sf3 (36.Vc4 Jd2+; 36.Sxe4 Sxe4) 36...Dxh2 37.Sxg4 hxg4-+; po 33.Sf3 Vxf4 34.Ke1 se mohl bílý ještě bránit.] 33...dxe4? [Vyhrávalo 33...fxe4! 34.Sd6 a) 34.De3 Dh4-+; b) 34.e3 a4! otevírá pro černou dámu cestu do bílého tábora. 35.Vc6 (35.Sd6 axb3 36.axb3 Da8-+) 35...axb3 36.axb3 Da8 37.Vxe6 Dxa3 38.Vxe8+ Kg7-+; 34...d4 35.e3! a4! 36.b4 (36.exd4 axb3 37.Dxb3 (37.axb3 Da8-+) 37...Dh4-+) 36...Da8 37.Kf2 Dd5 38.Vc2 d3 39.Vd2 Dc4 40.Df1 h4-+] 34.Sd6!

Bílý cenou pěšce brání aktivizaci černé dámy a sám po Vc7 začne nepříjemně dotírat na černého krále. V pozicích s nestejnobarevnými střelci hrají hrozby soupeřovu králi mnohem větší roli než materiální výhoda. 34...Vxf4+ 35.Ke1 Vg4 [35...Kh7 36.Vc7+ Kg6 37.Ve7 Sf7 (37...Dc8 38.De3 Vg4 39.h3 Vg2 40.Kf1 Vg5 41.Vg7+!) 38.De3! (38.Vxf7?! Kxf7 39.Dxh5+ Kg7 40.Sf8+! Dxf8 41.Dg5+ Kf7 42.Dxf4 Dc5! a černý má výhodu v dámské koncovce) 38...Vg4 39.h3 Vg5 40.Kf1] 36.De3 Dg5 Po výměně dam je remíza nevyhnutelná. 37.Dxg5 Vxg5 38.Vc8 Vg8 39.e3 h4 40.h3 a4 1/2-1/2


23.04.2008 00:00:00 | Autor: Filipová Marie | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se