Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Volný sloupec - 5.

23.4.2008

III. útok po kraji šachovnice

Názvem této kapitoly máme na mysli operace těžkých figur po věžových (tj. a a h) sloupcích. Hra po h-sloupci je většinou spojena i s útokem na krále, zatímco hra po a-sloupci má ve většině případů poziční charakter.

Jako první zde uvedu partii Michaila Chigorina, z díla kterého v podstatě vznikla celá ruská šachová škola. I když je ho partie se hrály již před více než sto lety, stále nám mají co říct.
Chigorin,M - Schiffers [C00]
St Petersbourgh, 1895

[přehrát partii]

1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.Jf3 e6 4.De2 Se7 5.g3 d5 6.Sg2 Jf6 7.d3 0-0 8.0-0 d4 9.Jd1 e5 10.Je1 Db6 11.Kh1 Sg4 12.f3 Sd7 13.f4 Vac8 14.b3 Kh8 15.f5 Dd8 16.g4 Jg8 17.Jf3 Hrozí 18.h4 Sxh4 19.g5 se ziskem figury. 17...g5 [Po 17...f6 by hlavní operace probíhaly po g-sloupci 18.h4 b5 19.Jb2 Se8 20.Vg1 Sf7 21.Sh3 c4 22.g5 s převahou bílého] 18.Jf2 f6

19.h4! Nyní aktivní operace povede bílý po h-sloupci. 19...h6 20.Kh2 Uvolňuje místo bílým věžím. 20...Kg7 21.Vh1 b5 Správná reakce na činnost bílého na královském křídle je protiakce na opačné polovině šachovnice. Útok bílého je ale o to nebezpečnější, poněvadž na královském křídle se nachází černý král. 22.Kg3 a5 23.Sd2 Se8 24.Vh2 Sf7? Jak později dokázal Nimcovič, v podobných pozicích je dobré evakuovat krále z ohrožené oblasti. Proto bylo lepší 24...Vf7 s dalším Kf8 a Vg7. 25.Vah1 Jb4 26.Jh3?! [Bílý mohl již nyní využít toho, že Vf8 a Sf7 brání černému králi v evakuaci rozhodnout partii hezkou kombinací. 26.hxg5 fxg5 27.Jh3 Jxa2 28.Jhxg5 Sxg5 29.Jxg5 hxg5 30.Vh7+ Kf6 31.Sxg5+ Kxg5 32.V1h6 Jxh6 33.Dd2+ Kf6 34.Dxh6+ Ke7 35.De6#] 26...gxh4+! Zpomaluje útok bílého a získává čas k nástupu na dámském křídle. 27.Jxh4 c4 28.Jf2 c3?

Hrubá strategická chyba, která uvolňuje bílému ruce k rozhodující akci na královském křídle. [28...cxb3! 29.cxb3 Vc2! s nejasnou pozicí (29...Jxa2 30.Jg6 (30.Sxh6+?! Jxh6 31.Dxa2 Vh8) 30...Sxg6 31.fxg6 Kxg6 32.Sxh6 Jc3 33.Df3 Jxh6 34.Vxh6+ Kf7 35.g5 s útokem) 30.a3 Sxb3 31.axb4 Sxb4 32.Jf3 a4 33.g5! a bílý by měl mít pořád něco navrch.] 29.Sxh6+! Dlouho připravované otevření sloupce h se uskutečnilo. Již dlouho visely ve vzduchu oběti na g5 a h6. Bílý má na královském křídle zkoncentrovány všechny figury k útoku, zatím co černý střelec f7 spíše brání černému králi v ústupu. 29...Jxh6 [29...Kxh6?? 30.Jg6+ Kg7 31.Vh7#] 30.Jg6 Vh8 [30...Sxg6 31.Vxh6 Vg8 (31...Se8 32.Vh7+ Kg8 33.Vh8+ Kf7 34.V1h7#) 32.Vxg6+ Kf8 33.g5! fxg5 34.Dh5+-] 31.Jxh8 Dxh8 32.g5! fxg5 33.Vxh6 Dxh6 34.Vxh6 Kxh6 35.a3 Jc6 36.f6 Sxf6 [36...Sxa3 37.Sh3+-] 37.Jg4+ Kg7 38.Jxf6 Kxf6 39.Sh3 Vc7 40.Df3+ Ke7 41.Df5 Kd6 [Po lepším 41...b4! 42.a4 Kd6 43.Dxg5 kdy jsou zablokováni všichni pěšci, by to měl bílý ještě těžké.] 42.b4 axb4 43.axb4 Ve7 44.Dc8 Sb3?! [44...Va7 45.Df8+ Ve7] 45.Da6 g4 [45...Sxc2 46.Dxb5 s dalším Dc5+ a b5] 46.Sxg4 Vg7 47.Dxb5 Se6 48.Dc5+ Kc7 49.b5 Vxg4+ 50.Kf2 Vf4+ 51.Ke1 Sh3 52.Dxc6+ Kd8 53.b6 1-0Csom - Liberzon [A45]
Bad Lauterberg, 1977

[přehrát partii]

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 0-0 5.Jc3 d6 6.Jf3 Jc6 7.0-0 Vb8 8.b3 a6 9.Sb2 b5 Touto akcí na dámském křídle zabránil černý bílému v obsazení centra svými pěšci. 10.cxb5 axb5 11.Vc1 V další fázi partie bude bílý vyvíjet svoji činnost po c-sloupci, zatím co černý se bude koncentrovat na volném a-sloupci. 11...Sd7 12.Je1! Uvolňuje dlouhou diagonálu pro svého střelce. Díky rentgenu střelce g2 až na pole a8 není jednoduché pro černého obsadit a-sloupec svými věžemi. 12...Ja5 13.Jd3 Bílý stojí lépe. Jezdec je na centrálním poli d3 velice vhodně postaven, poněvadž brání uvolňovacím postupům e5 a c5 a navíc má na mušce i pole b4. 13...Je8 Asi bylo lepší zabránit převodu jezdce na b4 pomocí 13...c6 . 14.Jd5 c6 15.J5b4 Db6 16.Dd2! Jc7 [16...Sxd4? 17.Sxd4 Dxd4 18.Ja6+-] 17.e3 Ja6 18.Vc2 Jxb4 19.Jxb4 Vfc8 20.Vfc1 e6 [20...Vb7? 21.Jd5 Dd8 22.Jxe7+] 21.e4 S myšlenkou po e4-e5 oslabit pole c5. 21...Se8 22.Jd3! [22.De3 e5!] 22...Vd8 [22...Sxd4?! 23.Sxd4 Dxd4 24.Dxa5 Dxd3 25.Vd2 Va8 26.Dxa8! Dxd2 27.Dxc8 Dxc1+ 28.Sf1 Kf8 29.a4! bxa4 30.bxa4 Da1 31.Da8 a pěšec rozhodne partii] 23.De3 b4 24.e5 d5

Bílé figury stojí téměř ideálně, avšak černý vykryl slabiny na c-sloupci. Bílý proto nachází další objekt útoku a to černého krále. Díky tomu, že má bílý více prostoru, jeho figury se budou mnohem lehčeji přeskupovat z křídla na křídlo. Díky pěšci e5 nemají černé figury ke královskému křídlu dobrý přístup. 25.h4 Jb7 26.h5 Bílý pevně drží otěže partie ve svých rukou. Černý má jedinou možnost protihry a to útok na pěšce a2. Bílý jezdec d3 je opravdu velice dobře postaven, brání postupu c5, napadá pěšce b4 a může být lehce převeden k útoku na královském křídle po Jf4. 26...Va8 27.Sa1 Va5 28.Sh3 Vda8 29.Kg2! Bílý obětuje pěšce a2, aby získal čas k útoku na královském křídle 29...Vxa2 30.Sb2! Věže potřebuje bílý pro útok. 30...Sf8 31.hxg6 hxg6 32.Vh1 Dd8 [32...V8a3 33.Jc1!] 33.Sg4! V2a5 34.Dc1! Vc8 35.Dg1 Je poučné sledovat, jakým způsobem bílý přeskupuje své figury při útoku po h-sloupci. 35...Sg7 36.Dh2 c5 37.Sc1! Jak už bylo vysvětleno, je výhodné měnit fiančetovaného střelce, který brání oslabená pole kolem svého krále. 37...Kf8 [37...cxd4? 38.Vxc8 Dxc8 39.Sg5! Va2 40.Dh7+ Kf8 41.Dxg7+ Kxg7 42.Sf6+ Kg8 43.Vh8#; 37...c4? 38.Sh6 cxd3 39.Sxg7 f5 40.Dh8+ Kf7 41.Df8#] 38.Sd2 Nyní se musí černý starat i o pěšce b4. 38...Sb5 39.Jf4 [Vyhrávalo i 39.Jxc5 Jxc5 40.Sxb4 ale bílý jde po králi] 39...Va6 40.Dh7 Dd7 41.Vhc1 [41.Jh5! vyhrávalo rychleji 41...gxh5 42.Sh6 Sxh6 43.Dxh6+ Ke8 44.Dh8+ Ke7 45.Df6+ Ke8 46.Vxh5 De7 47.Vh8+ Kd7 48.Dxe7+ Kxe7 49.Vxc8+-] 41...Vac6 42.Va2 Nyní se otevření a-sloupce obrací proti černému, který ho ještě se ziskem pěšce otevřel. 42...De7 [42...Va6 43.Vxa6 Sxa6 44.dxc5+/- Jxc5? 45.Sxb4 Db5 46.Sxe6 fxe6 (46...Dxb4 47.Vxc5 Dxc5 48.Jxg6+! fxg6 49.Dg8+ Ke7 50.Df7+ Kd8 51.Dd7#) 47.Sxc5+ Vxc5 48.Jxe6++-] 43.Va7!+-

Je velmi zajímavé a instruktivní sledovat, jakým způsobem hraje černý po obou (!) krajních sloupcích. 43...Dc7 [43...V6c7 44.Sxe6 fxe6 45.Jxg6+; 43...V8c7 44.Va8+ Vc8 45.Vxc8+ Vxc8 46.Sxe6+-] 44.Jxg6+! fxg6 45.Sh6 Sxh6 46.Dxh6+ Ke8 [46...Kf7 47.Vxb7 Dxb7 48.Dh7+] 47.Dxg6+ Kd8 48.Df6+ Kd7 49.Vxb7 1-0


23.04.2008 00:00:00 | Autor: Filipová Marie | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se