Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Volný sloupec - 6.

23.4.2008
1. Blokáda
Nejjednodušší metodou je prosté zablokování volného sloupce. Na Volný sloupec se postaví figura (nejčastěji lehká), která je krytá vlastním pěšcem nebo pěšci a soupeřovi pěšci již nemohou na tuto figuru zaútočit. Tato figura plně neutralizuje aktivitu soupeřových těžkých figur na otevřeném sloupci.


Alekhine,Alexander - Kostic,Boris [D04]
Bled Bled, 1931

[přehrát partii]


14...Da6! Tahem v textu nabízí černý výměnu dam se ziskem tempa. Bílý ovládl volný sloupec c a černý musí přijmout určitá opatření. Momentálně jsou všechna pole vniku pokryta černými lehkými figurami. Bílý má lepší pěšcovou strukturu, pěšec černý d5 je izolovaný. Podstatným faktorem, který hraje ve prospěch černého, je mnohem lepší střelec. Proto výhoda bílého pouze nepatrná. 15.Dc3 Vd8 Se snahou po Jd7 dokončit vývin 16.Je5 Jd7 17.b4 [Po zajímavém 17.Dc6!? Jf6 18.Jd7! Kg7! bílý ničeho konkrétního nedosáhne.] 17...Jf6?! [Mnohem jednodušší bylo 17...b5! 18.Jxd7 (18.Jd3 Jb6 a po dalším Jc4 význam volného sloupce zcela zanikne) 18...Vxd7 19.Db3 Vc8 20.Vxc8+ (20.a3 Vc4) 20...Dxc8 21.Vc1 Vc7 22.Vxc7 Dxc7 s rovnou hrou.] 18.Db3 b5 19.Vc6 Db7 20.Vac1

Bílý obsadil volný sloupec, ale černý má stále ještě vše pod kontrolou 20...a5! Po braní na a5 by černý získal silnou protihru, proto... 21.Sa3 Vac8? [Černý měl tahem 21...a4! zabránit aktivizaci černopolného střelce bílého. 22.Dc2 Db8 23.f4 Jd7

Opět hrozí převod jezdce na c4 24.Jxd7 Vxd7 25.Vc8+ Dxc8 26.Dxc8+ Vxc8 27.Vxc8+ a i kdy


bílá věž pronikla do černého tábora, pozice je vyrovnaná díky rozdílu mezi oběma střelci.] ] 22.bxa5! Nyní po otevření hry rychle vzrostl význam otevřeného c-sloupce. 22...b4 23.a6! Da8 24.Dc2! [24.Sxb4?? Sxe5 25.Vxc8 Vxc8 26.Vxc8+ Dxc8 27.dxe5 Dc1+ s matem.] 24...Vxc6 25.Jxc6 Vd7 Oslabuje osmou řadu, ale jiná pokračování prohrávala okamžitě. [25...Vc8 26.Je7++-; 25...bxa3 26.Jxd8 Dxd8 27.Dc8+-] 26.Sxb4 Dxa6

27.Jb8! Elegantní přechod do vyhrané koncovky. 27...Sxb8 28.Dc8+ Rozhodující úder opět přichází po volném sloupci. 28...Dxc8 29.Vxc8+ Kg7 30.Sf8+ Kh8 [30...Kg8 31.Sh6+] 31.Vxb8 h5 32.Sd6+ Kh7 33.Se5! Centralizace! 33...Jg8 Smutné. 34.h4 f6 35.Sf4 Va7 36.Vb5 Jh6 [po 36...Vxa2 37.Vxd5 Va7 by se mohl černý ještě bránit. Nyní rychle rozhodne volný vzdálený pěšec] 37.a4! Pěšec nelze vzít pro Vb7+ se ziskem figury. 37...Jf7 38.a5 Jd8 39.Sb8 Vd7 40.a6 Jc6 41.Vb6 Jxb8 42.Vxb8 Kh6 43.Vb7 Vd6 44.a7 Va6 45.f4 Va2 46.Kf1 g5 47.g3 1-02. Pokrytí slabých polí

Pokud se nedá volný sloupec zablokovat, dobrou metodou je pokrytí všech bodů vniku pěšci a figurami. Velice důležité je zde zachovávat princip ekonomie bránicích figur.

Larsen,Bent - Sarapu,Ortvin [D34]
Sousse Interzonal Sousse (7), 1967

[přehrát partii]


27.Sf1! Černý obsadil jediný volný sloupec, dokonce pronikl na druhou řadu. Avšak bílý pokryl všechny slabé body na druhé řadě a nyní vyžene věž i z pole c2. Ve prospěch bílého hovoří dvojice střelců, izolovaný centrální pěšec černého a prostorová převaha na královském křídle. 27...Jd7 28.Sd3 [28.Sd4 Jc5!] 28...Vc8 29.Sd4 b6 30.Kf2 f6 Alespoň trochu omezuje bílého střelce d4. 31.Sc3 Kf7 32.h4 Bílý se snaží otevřít také pro svoji věž


nějaký sloupec. 32...Je5 33.Sb1 Vc4 34.Vh1 Pokrývá pěšce h4, aby mohl hrát v dalším tahu g5. 34...Vc8 35.g5 Vh8 36.f4 Jg4+? Lepší bylo ustoupit jezdcem na c6 nebo c4. Na g4 bude jezdec mimo hru. 37.Kf3+- Hrozí f5 se ziskem figury. 37...f5 38.Sd4 h5

[38...hxg5?! 39.fxg5 s dalším h5 a Kf4.] 39.Vc1 Nakonec volný sloupec obsadil bílý a černý, aby neutralizoval tlak bílého po c-sloupci, je přinucen přejít do prohrané koncovky lehkých figur. 39...Vc8 40.Vxc8 Sxc8 41.Sd3 g6 Černý hraje v podstatě bez jezdce a černý král je přikován ke slabému pěšci g6. 42.Sb5 Sb7 43.a4 Ke7 44.b4 Kf7 45.Kg2 Ke7 46.Kg3 Kf7 47.Se2 Ke6 48.Sd1 Kf7 49.a5 bxa5 50.bxa5 a6 51.Sa4 Ke7 52.Sc5+ Kf7 53.Sd7 Kg7 54.Se8 Sa8 55.Sd4+ Kh7 56.Sf7 Sb7 57.Se6 Sc6 58.Sc8 Sb5 59.Sb7 Sc4 60.Sc6 Kg8 61.Se8 Kh7 62.Sf7 Sd3 63.Sxd5 Se4 64.Sc4 Sb7 65.Se6 Se4 66.Sc8 Sd3 67.Sb7 Kg8 68.Sd5+ Kf8 69.Sc5+ Kg7 70.Kf3 Jh2+ 71.Kf2 Se4 72.Sc4 Sb7 73.Sb4 Kh7 74.Sc3 Jg4+ 75.Ke2 Jh2

76.e4! Rozhodující průlom. 76...Sxe4 77.Sxa6 Jf3 78.Sc8 Jxh4 79.a6 Jg2 80.Se5 h4 81.Sb7 h3 82.Sxe4 fxe4 83.a7 1-03. Výměna figur

Volné sloupce mohou využívat pouze těžké figury. Pokud se bránící straně podaří vyměnit těžké figury (především věže), ztratí volný sloupec svůj význam.
Keres,Paul - Botvinnik,Mikhail [A95]
Chigorin mem Moscow, 1947

[přehrát partii]


24...Vfc8 Zatím co se bílý snažil vyměnit ty správné figury, černému se podařilo zdvojit věže na volném c-sloupci, takže bílý musí přijmout určitá opatření proti hře černého po c-sloupci. Bílý má lepšího střelce díky postavení centrálních pěšců. Avšak černý střelec má díky vazbě na c-sloupci perspektivu využít oslabená bílá pole na dámském křídle (b5, c4, b3). Pozice na diagramu je v přibližné rovnováze. Avšak bílý musel najít strategický tah 25.Ja2, kterým bílý udrží rovnováhu na volném c-sloupci. 25.e3? Nyní získává černý převahu. Získává prostorovou převahu na dámském křídle a především bod vniku na volném obsazeném c-sloupci. [tah 25.Ja2! tah má taktické opodstatnění ve variantě 25...Sb5 26.Vxc7 Vxc7 27.Vc1 Vxc1+ 28.Jxc1 a pěšec e2 je pokrytý. ] 25...Sb5 26.Vfe1 Kg8 27.f3 Bere černému jezdci pole e4. [27.Sf1 Sxf1 28.Kxf1 Je4 29.Ja2 Vc2!] 27...Sc4 28.Sf1 [28.e4 Jh5!] 28...Je8! Převádí jezdce na d6, odkud bude hrozit využít slabá bílá pole na dámském křídle, především pole c4. 29.Sxc4 Vxc4 30.Kf2 Jd6 31.Ke2 b5! 32.Kd3

Nyní bílý hrozí po 33.b3 plně zkonsolidovat svoji pozici. 32...b4! Zvětšuje operační prostor pro své věže a vlastně už získává pěšce. 33.Ja2 [po 33.axb4 Vxb4 34.Vb1 Vcb8 35.Kc2 Jc4 černý získává materiál a zároveň obsadí druhou řadu, když nejde. 36.Jd1 Ja3+; 33.Je2 Vxc1 34.Vxc1 Vxc1 35.Jxc1 bxa3 36.bxa3 Jc4 a padá pěšec a3.] 33...bxa3 34.bxa3 Va4 35.Vxc8+ Jxc8 36.Jc3 Bílý si správně ponechal jednu věž pro protiútok v týlu černého. 36...Vxa3 37.Kc2 [37.e4?! Jd6 38.exd5 Jb5] 37...Jd6 38.Vb1 Na otevřený sloupec! 38...Kf7 39.Vb4 Va1 40.Kd3 Va3 41.Kc2 Va1 42.Kd3 Ve1 43.Va4 Jc4 44.Vxa7+ Kg6 45.e4 [45.Je2?! Vd1+ 46.Kc3 Jxe3] 45...Ve3+ 46.Kc2 Vxf3 47.exf5+ [47.exd5 Je3+ 48.Kd2 Jxd5 49.Jxd5 exd5 50.Va6+ Kh5 51.Va7 Kh6 52.Vd7 Vxf4 53.Vxd5 Kg5 a černý získá ještě pěšce h2 s jednoduchou výhrou.] 47...Kxf5 48.Vxg7 Vf2+ 49.Kb3 Vb2+ 50.Ka4 Vxh2 51.Vf7+ Kg6 52.Vf8 Jd6!

Hrozilo 53.f5! exf5 54.Jd5 s remízou 53.Jb5 Jf5 54.Jc7 Ve2! [Tah v partii je lepší něž 54...Jxd4 55.f5+! exf5 56.Jxd5 kdy se bílý může snažit obětovat jezdce za černé pěšce s remízou.] 55.Je8 Jxd4 56.Vf6+ Kh5 57.Vf7 Jf5 58.Vxh7+ Kg4 59.Vd7 Kxf4 60.Jc7 Ke5 Hrozilo Jxe6 nebo Jxd5 61.Kb4 Vc2 62.Kb3 Jd4+ 63.Kb4 Vc4+ 64.Ka5 Jf5 65.Kb6 d4 66.Ja6 Jd6 67.Jc5 Kd5 68.Jd3 e5 69.Vh7 Vc6+ 70.Ka5 Jc4+ 71.Kb5 Vb6+ 72.Ka4 Jb2+ 73.Ka5 Jc4+ 74.Ka4 Vb8 75.Jb4+ Ke6 76.Jc6 Jb2+ 77.Ka3 Jc4+ 78.Ka4 Vb1 79.Vh6+ Kf5 80.Jb4 0-1
Neikirkh,Oleg - Botvinnik,Mikhail [B88]
Leipzig ol (Men) fin-A Leipzig (1), 1960

[přehrát partii]

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Sc4 e6 7.Sb3 Se7 8.0-0 0-0 9.Kh1 Ja5 10.f4 b6 11.e5 Je8 12.Vf3 Jxb3 13.Jc6 Dd7 14.Jxe7+ Dxe7 15.axb3 f6!

Bílý dobrovolně vyměnil své dvě dobře postavené figury. Po odstranění pěšce e5 si černý opět s tempem vyvine jezdce a po útoku bílého nebude ani vidu ani slechu, navíc mu zůstanou nešikovně postavené figury, především střelec c1 mířící do svého pěšce f4. 16.exd6 Jxd6 17.Vd3

Tahem v textu bílý obsadil volný sloupec. Nyní jeho další snahou bude získat pole vniku na volném sloupci. Jeho hlavní problém je špatný střelec c1. Vzhledem k dvojpěšci na b-sloupci je i koncovka pro bílého nepříjemná a postavení krále, na kterého bude velice nepříjemně dotírat střelec b7, který bude dominovat na velké diagonále, se může stát pro bílého velkým problémem. Než černý přejde k rozhodujícím operacím, musí nejdříve udělat několik obraných tahů proti tlaku bílého na volném d-sloupci. 17...Jf5 18.Va4 Snaží se vyvinout Va1 aniž by musel tahat střelcem c1. 18...De8 [18...Sb7 19.Vd7] 19.Je4?

Bílý se měl zakaždou cenu snažit dokončit vývin. Zahájení aktivních operací před dokončením vývinu má katastrofální následky. [Okamžité 19.Vc4 nešlo pro ztrátu kvality po 19...Sa6; avšak kdyby bílý nejdříve zahrál 19.Df3! po dalším 19...Sd7 20.Vc4 Vc8 21.Vxc8 Sxc8 22.Kg1 e5 by měl černý jen malou výhodu.] 19...b5! Bere věž i pole c4 a Sb7 získává tempo k útoku. 20.Va5 Sb7 21.Jd6 [21.Jc5 Sxg2+ 22.Kxg2 Dc6+-+] 21...Jxd6 22.Vxd6 Vd8 23.Dd2 [23.Vxa7 Dc6! 24.Vd2 Dxg2+ 25.Vxg2 Vxd1#; 23.Vxd8 Dxd8 24.De1 (24.Dxd8 Vxd8 25.Se3 Vd1+ 26.Sg1 Vd2-+) 24...Dd5 25.De2 Vd8 26.Se3 Dd1+-+] 23...Vxd6 24.Dxd6 Dd8! Bílý už nemá obranu 25.Dxe6+ Vf7 26.De1 Ve7 0-123.04.2008 00:00:00 | Autor: Filipová Marie | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se