Šachový klub Pravonin

Aktuální články


Rubriky


Ze světa šachu


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

PŘEČTĚTE SI JAK JE TO S "NEMOŽNÝMI TAHY"

15.5.2008

Viz bod 2 - výsledek partie (na konci textu)Z Wikipedie, otevřené encyklopedie


Šachová partie je jednotlivé střetnutí dvou šachistů. Ve výjimečných případech se může stát, že se partie přímo účastní hráčů více, když se vedení jedněch nebo obou kamenů účastní týmy hráčů - tzv. konzultantů, viz partie Kasparov versus Svět (1999) či partie Morphy versus vévoda z Brunšviku a hrabě Isouard (1858).


Rozlišujeme přátelskou partii, která je hrána mimo nějakou oficiální soutěž, a tudíž se může řídit pravidly víceméně volně (tj. že některá v soutěžích obecně platná pravidla, jako je dotknuto-hráno, nemluvení na soupeře během hry etc.), a partii soutěžní (sportovní), která je součástí nějakého oficiálního střetnutí, u níž jsou jasně definována věškerá pravidla, která se striktně dodržují. Nad jejich dodržováním pak bdí rozhodčí turnaje, resp. zápasu. 


 Různé typy partiíPartie začátečníka

Partie začátečníka

Praktický šach (praktická partie) - klasické střetnutí dvou hráčů u šachovnice, hráči nesmějí své tahy konzultovat s nikým a ničím.


Korespondenční šach (teoretický šach, korespondenční partie) - soupeři si na dálku sdělují tahy a mohou využívat při hře výpočetní techniku, literaturu i rady jiných hráčů.


Partie simultánní (simultánka) - partie je součástí většího střetnutí, kdy jeden hráč hraje na více šachovnicích proti více soupeřům současně.


Partie naslepo - jeden nebo oba hráči hrají bez pohledu na šachovnici.


„Advanced“ šach, kyborg šach (schválený český ekvivalent prozatím neexistuje) - oba hráči mají během partie k dispozici šachový počítačový program a mohou s ním libovolně konzultovat své tahy. Tento druh šachu přináší oběma hráčům zajímavé možnosti, jelikož konzultace s počítačem brání vzniku hrubých chyb a hráči se tak mohou více soustředit na ostatní aspekty partie.Fáze šachové partieŠachové střetnutí může mít celkem tři fáze: zahájení (fáze vývinu figur), střední hru (fáze boje o získání rozhodující výhody) a koncovku (fáze uplatňování získané výhody při několika málo zbývajících figurách). Známý je ovšem jeden z nesmrtelných aforismů velkého polského velmistra a glosátora Tartakowera, který chrakterizuje tyto tři části v poněkud psychologičtější rovině: Šachové střetnutí má tři části: Zahájení, ve kterém se snažíme získat výhodu, střední hru, ve které se nám zdá, že stojíme lépe, a koncovku, ve které poznáme, že vše je nenávratně ztraceno.Výsledek šachové partie


Výsledkem šachové partie může být vítězství jednoho z hráčů, nebo remíza. Partie se hraje buďto až do úplného rozhodnutí, nebo po tzv. pečetění tahu.Možnosti dosažení výhry 1. mat soupeřovu králi
 2. kapitulace soupeře
 3. překročení času soupeřem (musí být reklamováno hráčem)
 4. soupeř udělá nemožný tah , A TO 3x, KDY PŘI KAŽDÉM NEMOŽNÉM TAHU SE PROVINILCI UBEROU 2 MINUTY, OVŠEM ZJISTÍ-LI PROVINILEC CHYBU  SICE PO USKUTEČNĚNÍ TAHU, ALE PŘED ZMÁČKNUTÍM HODIN, OPRAVÍ TAH, ALE MUSÍ TÁHNOUT FIGURKOU, NA KTEROU PŘEDTÍM SÁHL
 5. partie skončila remízou (v některých zrychlených verzích šachu to znamená, že vyhrál černý)
 6. kontumace partie (rozhodčí rozhodne o vítězství jednoho hráče - viz dále)


Případy kdy rozhodčí vyhlašuje kontumační vítězství 1. jeden ze soupeřů se nedostaví včas k partii
 2. jeden ze soupeřů se obzvláště hrubě proviní proti soutěžnímu řádu


Možnosti dosažení remízy 1. dohodou
 2. pokud došlo k trojímu opakování téže pozice, přičemž je třeba aby hráč tento fakt reklamoval za této pozice a prokázal ho (což může být těžko proveditelné za situace, že se partie nezaznamenává, nebo se nachází ve fázi, kdy hráč využil svého práva zapisování tahů dočasně přerušit)
 3. během posledních 50 tahů nebyl vzat žádný kámen a nebylo taženo pěšcem (pravidlo FIDE) - nutno reklamovat
 4. situace, kdy už není na šachovnici dostatek figur k tomu, aby mohl některý ze soupeřů dát mat
 5. nastal pat
 6. ve stadiu partie, kdy všechny tahy musí být provedeny do konce časového limitu, jestliže oba hráči překročili čas a nelze určit, kdo z nich ho překročil jako první
 7. pokud jeden z hráčů vyreklamuje a prokáže, že partie dospěla do stadia jednoznačné teoretické remízy (platí pouze na některých turnajích)
 8. při takzvaném rychlém zakončení partie, pokud jeden z hráčů ve vrcholné časové tísni reklamuje remízu s tím, že partii nelze normálními prostředky vyhrát nebo že se soupeř o výhru normálními prostředky nesnaží (a rozhodčí reklamaci uzná)

15.05.2008 15:32:53 | Autor: Filipová Marie | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se